კრედო ბანკი სტაბილური და ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ბანკია საქართველოში, რომელიც ზედმიწევნით ერგება მომხმარებლის სურვილებს და საჭიროებებს.
კომპანიის მფლობელი სოციალური გავლენის ინვესტორთა კონსორციუმია, რომელიც გერმანული Access Microfinance Holding AG, შვეიცარული responsAbility Investments AG, ნიდერლანდული Triodos Investment Management BV და ფრანგული Proparco - Groupe Agence Française de Développement -სგან შედგება.

კრედო ბანკმა საქართველოში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სპეციალური პირობები შეიმუშავა, რაც საბანკო სერვისების შეღავათიანი ტარიფებით სარგებლობას გულისხმობს:

 

 • მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიშის გახსნა მაქსიმუმ 45 წუთში, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში
 • სადებეტო მასტერქარდ ბარათი ყველაზე დაბალ ფასად - 35 ლარიდან
 • თანხის განაღდება საკომისიოს გარეშე ლარის ვალუტაში კრედოს, TBC და ხალიკ ბანკის ბანკომატიდან
 • Mycredo ინტერნეტ და მობაილ ბანკით სარგებლობა ინტერნეტ მეგაბაიტების გარეშე
 • ფულადი გზავნილის განაღდება Mycredo-ს საშუალებით საუკეთესო კურსით

 

თქვენზე მორგებული სერვისებით სარგებლობისთვის, ეწვიეთ კრედო ბანკის სასურველ სერვისცენტრს

დახმარებისთვის დაგვიკავშირდით: 032 242 42 42 ან მოგვწერეთ

 

ანგარიშის გახსნის მოთხოვნა

 

 

 


 

CREDO Bank is a stable and one of the fastest growing banks in Georgia, which perfectly adapts to the wishes and needs of customers.

The company is owned by the consortium of the investors with social influence, which consists of Access Microfinance Holding AG (Germany), responsAbility Investments AG (Switzerland), Triodos Investment Management BV (Netherlands) and Proparco - Groupe Agence Française de Développement (France).

 

 

CREDO Bank has developed the special conditions for foreign citizens staying in Georgia, which imply the use of preferential tariffs for the banking services:  

 

 • Opening a multicurrency current account in maximum 45 minutes, anywhere in Georgia
 • Debit Card MasterCard at the lowest price – from GEL 35
 • Cash withdrawal in GEL currency from CREDO, TBC and Halyk Bank ATMs without any commission fee
 • Using Mycredo Internet and Mobile Banking without Internet megabytes
 • Cashing money remittances via Mycredo with the best exchange rate

 

To use the services tailored to you, visit the preferred service center of Credo Bank.

Do not hesitate to contact: 032 242 42 42 or write to us.

 

Application for opening an account

 

 


 

Кредо банк стабильный и один из самых быстрорастущих банков Грузии, который идеально подстраивается под пожелания и потребности потребителей.
Владельцем Компании является консорциумом инвесторов социального влияния, состоящего из немецкой Access Microfinance Holding AG, швейцарской responsAbility Investments AG, голландской Triodos Investment Management BV и французской Proparco — Groupe Agence Française de Développement.

Кредо Банк разработал специальные условия для иностранных граждан, пребывающих в Грузии, которые подразумевают использование банковских сервисов с льготными тарифами:

 

 • Открытие мультивалютного текущего счета максимум за 45 минут в любых уголках Грузии.
 • Дебетовая Мастер карта по самой низкой цене - от 35 лари
 • Обналичивание денежной суммы без комиссионных в валюте лари в банкоматах Кредо, TBC и Халик Банка
 • Пользование интернет и мобильным банком Mycredo без интернет-мегабайтов
 • Денежные переводы через Mycredo по наилучшему курсу

 

Чтобы воспользоваться подогнанными под вас сервисами, посетите  желаемый сервис центр Кредо Банка

Для получения помощи свяжитесь с нами: 032 242 42 42 или напишите

 

Запрос на открытие счета