კრედო ბანკმა გააუმჯობესა საცალო SMS მომსახურების სერვისი - თქვენ მიიღებთ SMS შეტყობინებებს სხვადასხვა საბანკო ოპერაციებზე:

 • ანგარიშებს შორის გადარიცხვა;
 • სესხის დაფარვა;
 • ვადის გასვლა ანაბარზე;
 • ანაბრის დარღვევა;
 • ანგარიშზე ჩარიცხვის ოპერაცია;
 • შემოსავალი;
 • პროცენტის რეალიზაცია/კაპიტალიზაცია;
 • სესხის გაცემა;
 • SMS ნომრის ცვლილება;
 • თანხის გადარიცხვისა და გატანის ოპერაცია;
 • ანაბრის დახურვის ოპერაცია;
 • წინსწრებით დაფარვა;

საცალო სმს მომსახურების სერვისის ყოველთვიური ღირებულება შეადგენს 1 ლარს

 

31 მაისის ჩათვლით აქციაა - ყველა მომხმარებლისთვის საცალო SMS სერვისით სარგებლობა უფასოა!

 

მომხმარებლები, რომლებიც უკვე სარგებლობთ კრედო ბანკის საკრედიტო პროდუქტებით, საცალო SMS სერვისს მიიღებთ უფასოდ აღნიშნული საკრედიტო პერიოდის დასრულებამდე.

არასაკრედიტო პროდუქტების მომხმარებლები ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით - 1 ლარი თვეში;

SMS სერვისის გასაუქმებლად შეგიძლიათ ეწვიოთ კრედო ბანკის ნებისმიერ სერვისცენტრს.

 

იხილეთ სერვისცენტრების ჩამონათვალი