ჩატი

კლებადი Smart ანაბარი

კლებადი Smart ანაბარი კრედო ბანკის ინოვაციური, უნივერსალური პროდუქტია, რომელსაც საქართველოს საბანკო მომსახურების ბაზარზე ანალოგი არ აქვს.

თუ გაქვთ სეზონური შემოსავალი ან უბრალოდ ერთიანი თანხა, რომლის განკარგვაც გარკვეული პერიოდულობით გესაჭიროებათ, განათავსეთ იგი კრედო ბანკის კლებად - სმარტ ანაბარზე, შეადგინეთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებული გატანის გრაფიკი და დამატებით მიიღეთ დანაზოგის შესაბამისი ყოველთვიური სარგებელი.

რაც მთავარია, განსხვავებით თანხის სახლში დაგროვებისა, თქვენს ანაბარს დაერიცხება ყოველდღიური სარგებელი, რომელსაც სურვილისამებრ, ყოველთვიურად ან წინასწარ შეთანხმებული გატანის გრაფიკის შესაბამისად მიიღებთ.

მიიღეთ დამატებითი სარგებელი და იყავით უსაფრთხოდ ჩვენთან ერთად!

პირობები
  • ვადა - 6-დან 12 თვემდე
  • ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
  • სარგებლის დარიცხვა - ყოველთვიური
  • კლებადი ანაბრის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ

შესაძლებელია, როგორც ძირი თანხის ასევე დარიცხული სარგებლის სასურველი გრაფიკით გატანა

 

 

საპროცენტო სარგებელი
ვადის ბოლოს გატანით GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
6-8 თვე 9.45% 9.60% 2.30% 2.32% 1.55% 1.56%
9-11 თვე 9.50% 9.54% 2.40% 2.43% 1.70% 1.70%
12 თვე 9.60% 9.60% 2.55% 2.58% 2.45% 2.45%
ყოველთვიური გატანით GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
6-8 თვე 9.45% 9.83% 2.30% 2.32% 1.55% 1.54%
9-11 თვე 9.50% 9.89% 2.40% 2.43% 1.70% 1.70%
12 თვე 9.60% 10.03% 2.55% 2.58% 2.45% 2.48%

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge

ანაბრის კალკულატორი

განთავსებული თანხა და ვალუტა

განსათავსებელი თანხის მოცულობა მინიმუმ 500 ერთეული

ანაბრის ვადა და სარგებლის გატანის სიხშირე

ანაბრის ვადა (თვე)
6
7
8
9
10
11
12
სარგებლის გატანის პერიოდი

ანაბრის გრაფიკი

ანაბარზე განსათავსებელი თანხა

მოცემული ანაბრის ცხრილი საშუალებას გაძლევს შეამცირო, გაზარდო ან თუნდაც გაანულო ნებისმიერი თვის გასატანი თანხის რაოდენობა. მათ შორის შეცვალო გატანის დღე შენთვის სასურველი რიცხვის მიხედვით.
თქვენ მიერ განაწილებული ჯამური თანხა აჭარბებს ან არ შეადგენს განთავსებულ მოცულობას

დარიცხული
სარგებელი

წლიური
სარგებელი

თანხა სარგებელთან
ერთად