ჩატი

კლებადი Smart ანაბარი

კლებადი Smart ანაბარი კრედო ბანკის ინოვაციური, უნივერსალური პროდუქტი, რომელსაც საქართველოს საბანკო მომსახურების ბაზარზე ანალოგი არ აქვს, საშუალებას გაძლევს შეინახო თანხა უსაფრთხოდ, რომელიც გადადებული გაქვს კონკრეტული მიზნისთვის, ბიზნეს თუ პირადი, ოჯახის მოხმარების საჭიროებებისთვის. დაიცვა იგი “შემთხვევით” დახარჯვისგან და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

შენ შეგიძლია შექმნა ანაბარი 6-დან 12 თვემდე ვადით, სადაც განათავსებ თანხას და დაგეგმავ გატანის სასურველ გრაფიკს. რაც მთავარია, მიუხედავად იმისა, რომ განხორციელებული გატანის პერიოდები და გასატანი თანხის მოცულობა შესაძლოა სხვადასხვა იყოს ყოველ ჯერზე, დარჩენილ თანხაზე დაგერიცხება ყველაზე მაღალი, შენ მიერ გახსნილი ანაბრის სრული ვადის შესაბამისი საპროცენტო სარგებელი!

კლებადი Smart ანაბარი განსაკუთრებით მოსახერხებელია იმ პირებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ სეზონურ ბიზნესს, აქვთ სეზონური შემოსავლები, რომლის გადადებაც კონკრეტული მიზნისთვის უწევთ, შესაბამისად, თანხის გახარჯვა გარკვეული პერიოდულობით ესაჭიროებათ. უსაფრთხოდ შენახული თანხა, მომენტალური გატანის შესაძლებლობითა და მიღებული დამატებითი სარგებლით კი მათ აღნიშნული მიზნის განხორციელებაში ეხმარება.

ამასთან, გრაფიკით განსაზღვრული თანხის მიღება და განკარგვა შესაძლებელია სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე, ინტერნეტ და მობაილ ბანკ mycredo-ს საშუალებით. ასევე პლასტიკური ბარათით, რომლის უფასოდ შეკვეთა შესაძლებელია ინტერნეტ ბანკ mycredo.ge-დან, რომელსაც სასურველ მისამართზე უსასყიდლოდ მიიღებ.

საპროცენტო სარგებელი

ვადის ბოლოს გატანით

ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
6-8 თვე 10.00% 10.21% 0.95% 0.96% 0.05% 0.05%
9-11 თვე 10.65% 10.74% 1.15% 1.16% 0.05% 0.05%
12 თვე 10.75% 10.75% 1.30% 1.31% 0.40% 0.40%


ყოველთვიური გატანით

ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
6-8 თვე 10.00% 10.47% 0.95% 0.96% 0.05% 0.05%
9-11 თვე 10.65% 11.19% 1.15% 1.16% 0.05% 0.05%
12 თვე 10.75% 11.30% 1.30% 1.31% 0.40% 0.40%

 

ნებისმიერ დეპოზიტარ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: diagency.ge