ჩატი

ბიზნეს ოვერდრაფტი

ოვერდრაფტი იდეალური საშუალებაა, როდესაც თქვენს ბიზნესს მომენტალურად თანხა სჭირდება ფინანსური საჭირობების დასაფინანსებლად.

კრედო ბანკის ბიზნეს ოვერდრაფტის გამოყენებით, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა წინასწარ დაიმტკიცოთ  სასურველი მოცულობის თანხა, გადაფაროთ მიმდინარე ფინანსური ხარჯები, გამოიყენოთ მოულოდნელად წარმოქმნილ საჭიროებებში და რაც მთავარია გაიუმჯობესოთ თქვენი ბიზნესის ლიკვიდურობა.

ოვერდრაფტის ლიმიტის და უზრუნველყოფის მოთხოვნების განსაზღვრა ხდება  ინდივიდუალურად, დასაფინანსებელი ბიზნესის სპეციფიკიდან გამომდინარე.

უპირატესობები
  • თანხის ლიმიტი, რომლის ათვისებაც საჭიროების შემთხვევაში მყისიერად არის შესაძლებელი
  • პროცენტის დაანგარიშება მხოლოდ ათვისებული თანხის მოცულობის მიხედვით -
  • დაფარული ოვერდრაფტის ლიმიტის გამოყენება საჭიროების შემთხვევაში კვლავ შესაძლებელია