ჩატი

საკრედიტო ბარათი VISA

საკრედიტო ბარათი იდეალური საშუალებაა გაუთვალისწინებელი საჭიროებისა და დაუგეგმავი ხარჯების დასაფარად ყოველთვის ხელმისაწვდომი გქონდეთ ლიმიტი, რომლის გამოყენებასაც ნებისმიერ დროს შეძლებთ.

 

ბარათის საშუალებით შესაძლებელია:

  • უნაღდო ანგარიშსწორება ყველა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სავაჭრო ობიექტსა და ინტერნეტში
  • ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა ინტერნეტ და მობაილ ბანკის საშუალებით
  • განაღდება ყველა ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებსა და ბანკომატებში
უპირატესობა
  • მუდმივად ხელმისაწვდომი დამატებითი თანხა ანგარიშზე
  • სრული, საშეღავათო პერიოდის 0%-იანი კრედიტით სარგებლობისთვის - 55 დღე
  • საპროცენტო განაკვეთის დარიცხვა მხოლოდ დახარჯულ თანხაზე,
    მხოლოდ საშეღავათო პერიოდის ათვისების შემდეგ
ბარათის პირობები
უსაფრთხოების მექანიზმი

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, კრედო ბანკში დაინერგა უსაფრთხოების ახალი მექანიზმი - რისკების მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს კრედო ბანკის ბარათებსა და პოს-ტერმინალებთან დაკავშირებული საეჭვო ოპერაციების მონიტორინგს. პროგრამა მიმართულია გამოავლინოს ისეთი ოპერაციები, რომელიც შესაძლოა განხორციელდა არა ბარათის მფლობელის, არამედ სხვა პირის მიერ. შესაბამისად, თუ ბარათით სარგებლობისას, ოპერაცია ვერ დასრულდება წარმატებით, გთხოვთ, შეზღუდვის მოსახსნელად მიმართოთ კრედო ბანკის საინფორმაციო ცენტრს *4242 ან უახლოეს სერვისცენტრს