ჩატი
ინტერნეტბანკი

მოსავლის დაზღვევა

თუ თქვენ ხართ აგრო საქმიანობით დაკავებული და გსურთ თავიდან აიცილოთ ბუნებრივი მოვლენებით (ქარი, სეტყვა, ჭარბი ნალექი და ა.შ) გამოწვეული ზარალი, მოსავლის დაზღვევა  უზრუნველყოფს თქვენს ფინანსურ სტაბილურობას და თავიდან აგარიდებთ გაუთვალისწინებელ ხარჯებს. ვინაიდან სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, თუკი თქვენი მოსავალი ნაწილობრივ ან სრულად განადგურდება - სადაზღვევო კომპანია ალდაგი აანაზღაურებს წარმოქმნილ ზარალს.

უპირატესობები
  • მოსავლის დაზღვევის საფასურზე სახელმწიფო სუბსიდირების მიღების შესაძლებლობა
  • დაზღვევის მარტივი პროცედურა
  • დაზღვევის საფასურის განვადება. მომხმარებელი საფასურს იხდის სადაზღვევო პერიოდის ბოლოს, მოსავლის რეალიზაციით მიღებული შემოსავლის მიღებისას