ჩატი

ციფრული ბარათი

ციფრული ბარათი პლასტიკური ბარათის ციფრული ანალოგია და ყველა ის ფუნქცია აქვს, რაც სადებეტო ბარათს. მისი გამოყენებით შესაძლებელია თანხის გადახდა სავაჭრო ობიექტებში, პოს-ტერმინალებზე და ელექტრონულ კომერციაში. ამასთან, ბარათის საშუალებით შესაძლებელია მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა.
ასევე დამატებით შესაძლებელია ბარათის უფასოდ შეკვეთა ინტერნეტ ბანკ და მობაილ ბანკიდან Mycredo.

 

დაამატეთ კრედო ბანკის ნებისმიერი ბარათი Google/Apple Pay-ის ელექტრონულ საფულეში და გადაიხადეთ უფრო მარტივად სასურველ ობიექტებსა თუ ინტერნეტში. იმგზავრეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 1 ლარად.

 

უსაფრთხოების მექანიზმი

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, კრედო ბანკში დაინერგა უსაფრთხოების ახალი მექანიზმი - რისკების მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს კრედო ბანკის ბარათებსა და პოს-ტერმინალებთან დაკავშირებული საეჭვო ოპერაციების მონიტორინგს. პროგრამა მიმართულია გამოავლინოს ისეთი ოპერაციები, რომელიც შესაძლოა განხორციელდა არა ბარათის მფლობელის, არამედ სხვა პირის მიერ. შესაბამისად, თუ ბარათით სარგებლობისას, ოპერაცია ვერ დასრულდება წარმატებით, გთხოვთ, შეზღუდვის მოსახსნელად მიმართოთ კრედო ბანკის საინფორმაციო ცენტრს *4242 ან უახლოეს სერვისცენტრს

ციფრული ბარათის პირობები

 

ბარათის კლასი VISA Classic
ბარათის ვალუტა ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
მომსახურების საკომისიო
ბარათის მომსახურების  საკომისიო (ბანკის სერვის-ცენტრში შეძენის შემთხვევაში) უფასო
ბარათის მომსახურების საკომისიო (MyCredo-თი შეძენის შემთხვევაში) უფასო
ბარათის მოქმედების ვადა 3 წელი
განაღდების / ჩარიცხვის დღიური ლიმიტები
კრედო ბანკის სერვისცენტრებში ულიმიტო
კრედო ბანკის ბანკომატებში 10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში (TBC, Halyk Bank Georgia) 10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების სერვისცენტრებში 10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვა ბანკების ბანკომატებში 10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვა ბანკების სერვისცენტრებში 10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
ყიდვის ლიმიტი 20 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
PIN კოდის გარეშე ოპერაციის შესრულების ლიმიტი 100 ლარი
ბარათის სტოპ სიაში შეტანა (დაბლოკვა)
ადგილობრივ სტოპ სია (ნებისმიერი ონლაინ ოპერაცია) უფასო
საერთაშორისო სტოპ სია (ნებისმიერი ონლაინ + ოფლაინ ოპერაცია) 50 აშშ დოლარი (კვირაში, თითო რეგიონზე)
ანგარიშწორების საკომისიო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში
საერთაშორისო ობიეტებში უფასო
ადგილობრივ ობიექტებში უფასო
ინტერნეტში უფასო
თანხის განაღდების საკომისიო
კრედო ბანკის სალაროდან თანხის განაღდების საკომისიო N/A
სხვა ბანკის სერვისცენტრებში პარტნ. ბანკის ტარიფს + თანხის 3% (მინ.8 ლარი / 4 USD / 4 EUR)
კრედო ბანკის ბანკომატებში ლარი - უფასო;
აშშ დოლარი -  0.3% მინ. 0.50 USD
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში (TBC, Halyk Bank Georgia) ლარი - 0.2 %, მინ. 0.50 ლარი;
აშშ დოლარი, ევრო - 0.5 %, მინ. 0.50 USD /EUR;
სხვა ბანკების ბანკომატებში (საქართველო) თანხის 2.5%, (მინ. 7 GEL, 3 USD / 3 EUR
სხვა ბანკების ბანკომატებში (საზღვარგარეთ)  თანხის 3.5 % (მინ. 12 ლარი / 5 USD/ 5 EUR)
საერთშორისო საბარათე ტრანზაქციის გასაჩივრება
საერთაშორიო საბარათე ტრანზაქციის გასაჩივრების (ჩარჯბექის) საკომისიო უფასო
საბარათე ანგარიშების  უსაფრთხოება
მაღალი რისკის ობიექტებზე წვდომა მომხმარებლის სურვილის შესაბამისად
3D უსაფრთხოებით მომსახურება უფასო
ანგარიშსწორება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში (მგზავრობის საფასურის გადახდა ტერმინალით)
მეტრო, ავტობუსები და საბაგირო (მხოლოდ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე) მგზავრობის სტანდარტული ტარიფი
დამატებითი მომსახურება
პინ კოდის შეცვლა (ბანკომატის საშუალებით) უფასო
PIN კოდის აღდგენა (დავიწყებისას) უფასო

 

ციფრული ბარათის პირობები 25.11.2023-მდე

ბარათის დაზღვევა

გაიაქტიურეთ ბარათის დაზღვევის სერვისი მომენტალურად და დაიცავით თავი არალეგალური ტრანზაქციებით გამოწვეული ზარალისგან!