ჩატი

ჯანმრთელობის დაზღვევა - საერთო

დააზღვიეთ თქვენი და თქვენი ახლობელი ადამიანების ჯანმრთელობა.
შეიძინეთ იმედი L-ის ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტი „საერთო“ კრედო ბანკის განვადების შეღავათიანი პირობებით.
მიიღეთ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება, ფასდაკლებები და მკურნალობის სწრაფი დაფინანსება.

მარტივი და მოქნილი სადაზღვევო პაკეტით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც ამბულატორიული მომსახურების (ვიზიტები სპეციალისტებთან, გამოკვლევები, ანალიზები, და სხვა), ასევე მედიკამენტების შეძენის, სტომატოლოგიური, ესთეტიკური სერვისების ხარჯების შეღავათიანად დასაფარად.

ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის მისაღებად ეწვიეთ კრედო ბანკის თქვენთვის სასურველ სერვისცენტრს.

პირობები
  • მოქმედების ვადა - 1 წელი
  • დაფინანსება/თანაგადახდა - 40-დან 100%-მდე
  • დაზღვეულის ასაკი - 0-დან 60 წლამდე
პირადი ექიმის მომსახურება  100%  ულიმიტო 
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება  100%  ულიმიტო 
ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული გამოკვლევები  100%  წელიწადში ერთხელ 
გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება  100%  ულიმიტო 
გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება  100%  500 ლარი 
გეგმური სტომატოლოგიური მომსახურება პროვაიდერ კლინიკებში**  50%  ულიმიტო 

 

 

ინდივიდუალური ჯანმრთელობის დაზღვევის შეძენის შემთხვევაში, იხსნება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა.

 

მნიშვნელოვანია, რომ თუ დაზღვეული სამედიცინო მომსახურებას მიიღებს ისეთ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც არ მოქმედებს შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამა, დაზღვეულს სამედიცინო მომსახურების ღირებულება აუნაზღაურდება ხელშეკრულების პირობების მიხედვით.

უპირატესობები
  • მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების და პირადი ექიმის მომსახურება
  • სასწრაფო დახმარებით უზრუნველყოფა
  • სტომატოლოგიური მომსახურებების დაფინანსება პროვაიდერ კლინიკებში
  • მედიკამენტების დაფინანსება
  • სპეციალური ფასდაკლებები - ველნეს სამკურნალო და ესთეტიკურ პროცედურებზე
  • უბედური შემთხვევით გამოწვეული გარდაცვალების ანაზღაურება
  • ანაზღაურების სწრაფი და მარტივი პროცედურა. დაზღვევით სარგებლობა შესაძლებელია, როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ