ჩატი

ჯანმრთელობის დაზღვევა - საერთო

მიიღეთ უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებისა და მკურნალობის სწრაფი ანაზღაურება სადაზღვევო კომპანია „იმედი ლ“-ისგან, კრედო ბანკის განვადების შეღავათიანი პირობებით.

ჯანმრთელობის დაზღვევით სარგებლობა შესაძლებელია, როგორც
ამბულატორიული მომსახურების (ვიზიტები სპეციალისტებთან, გამოკვლევები, ანალიზები, და სხვა), ასევე მედიკამენტების შეძენის, სტომატოლოგიური, ესთეტიური სერვისების ხარჯების დასაფარად.

პირობები
  • მოქმედების ვადა - 1 წელი
  • დაფინანსება/თანაგადახდა - 40 დან 100% მდე
  • დაზღვეულის ასაკი - 0 დან 60 წლამდე

 

 

ინდივიდუალური ჯანმრთელობის დაზღვევის შეძენის შემთხვევაში, იხსნება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. მნიშვნელოვანია, რომ, თუ დაზღვეული სამედიცინო მომსახურებას მიიღებს ისეთ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც არ მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამა, მზღვეველი ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, სრულად აანაზღაურებს მიღებული სამედიცინო მომსახურების ღირებულებას!

უპირატესობები
  • ანაზღაურების სწრაფი და მარტივი პროცედურა
  • დაზღვევით სარგებლობა შესაძლებელია, როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ
  • მაღალკვალიფიციური მედპერსონალი და პირადი ექიმის მომსახურება
  • სასწრაფო დახმარებით უზრუნველყოფა
  • სპეციალური ფასდაკლებები - ველნეს სამკურნალო და ესთეტიკურ პროცედურებზე
  • მედიკამენტებისა და სტომატოლოგიური მომსახურების ანაზღაურება
  • უბედური შემთხვევით გამოწვეული გარდაცვალების ანაზღაურება