ჩატი

ჯანმრთელობის დაზღვევა - საერთო

მიიღეთ უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებისა და მკურნალობის სწრაფი დაფინანსება სადაზღვევო კომპანია „იმედი ლ“-ისგან, კრედო ბანკის განვადების შეღავათიანი პირობებით.

ჯანმრთელობის დაზღვევით სარგებლობა შესაძლებელია, როგორც ამბულატორიული მომსახურების (ვიზიტები სპეციალისტებთან, გამოკვლევები, ანალიზები, და სხვა), ასევე მედიკამენტების შეძენის, სტომატოლოგიური, ესთეტიური სერვისების ხარჯების დასაფარად.

 

ექსკლუზიური შეთავაზება ექსპატებისთვის! გაიაქტიურეთ ჯანმრთელობის დაზღვევა "საერთო" 30 ივნისამდე და მიიღეთ განსაკუთრებული საჩუქარი, "CREDO რჩეული"-ს 1 წლიანი პაკეტი უფასოდ
პირობები
  • მოქმედების ვადა - 1 წელი
  • დაფინანსება/თანაგადახდა - 40-დან 100%-მდე
  • დაზღვეულის ასაკი - 0-დან 60 წლამდე
პირადი ექიმის მომსახურება  100%  ულიმიტო 
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება  100%  ულიმიტო 
ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული გამოკვლევები  100%  წელიწადში ერთხელ 
გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება  100%  ულიმიტო 
გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება  100%  500 ლარი 
გეგმური სტომატოლოგიური მომსახურება პროვაიდერ კლინიკებში**  50%  ულიმიტო 

 

 

ინდივიდუალური ჯანმრთელობის დაზღვევის შეძენის შემთხვევაში, იხსნება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა.

 

მნიშვნელოვანია, რომ თუ დაზღვეული სამედიცინო მომსახურებას მიიღებს ისეთ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც არ მოქმედებს შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამა, დაზღვეულს სამედიცინო მომსახურების ღირებულება აუნაზღაურდება ხელშეკრულების პირობების მიხედვით.

უპირატესობები
  • მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების და პირადი ექიმის მომსახურება
  • სასწრაფო დახმარებით უზრუნველყოფა
  • სტომატოლოგიური მომსახურებების დაფინანსება პროვაიდერ კლინიკებში
  • მედიკამენტების დაფინანსება
  • სპეციალური ფასდაკლებები - ველნეს სამკურნალო და ესთეტიკურ პროცედურებზე
  • უბედური შემთხვევით გამოწვეული გარდაცვალების ანაზღაურება
  • ანაზღაურების სწრაფი და მარტივი პროცედურა. დაზღვევით სარგებლობა შესაძლებელია, როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ