ჩატი
ინტერნეტბანკი

სადებეტო ბარათი ლოკალური

ლოკალური სადებეტო ბარათი დაკავშირებულია მომხმარებლის მიმდინარე ანგარიშთან, მისი გამოყენებით მომხმარებელს შეუძლია განკარგოს ანგარიშზე არსებული თანხები და ბარათზე ბანკისგან დარიცხული სწრაფი ან სხვა სახის სესხი.
ბარათის გამოყენება შესაძლებელია 14000-ზე მეტ სავაჭრო და მომახურების ობიექტსა და კრედო ბანკის პარტნიორი ბანკების 500-ზე მეტ ბანკომატში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
ბარათით შესაძლებელია
  • შეიძინოთ ნესმიერი სახის საქონელი სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში
  • მიიღოთ სამედიცინო, სტომატოლოგიური ან სხვა ტიპის მომსახურება
  • გაანაღდოთ თანხა კრედო ბანკის პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში
  • გაანაღდოთ თანხა კრედო ბანკის სერვისცენტრებში
  • კრედო ბანკში მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა
  • უნაღდო ანგარიშსწორება კრედო ბანკის ან თიბისი ბანკის პოსტერმინალზე
უპირატესობები
  • არ აქვს წლიური მომსახურების გადასახადი 
ბარათის პირობები
დასახელება: ლოკალური სადებეტო ბარათი
ბარათის ვალუტა
GEL
ბარათის დამზადების საფასური
10 GEL
მომსახურების საკომისიო
ბარათის წლიური მომსახურების საკომისიო
უფასო
ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების შემთხვევაში)
10 GEL
პინ კოდის განახლება (დაკარგვის, დავიწყების შემთხვევაში)
უფასო
ბარათის მოქმედების ვადა
2 წელი
ოპერაციების დღიური ლიმიტები
სს „კრედო ბანკის“ სერვისცენტრებში
ულიმიტო
სს „კრედო ბანკის“ კონტრაქტორ ობიექტებში და UFC-ს ქსელში ჩართული ბანკების ბანკომატებსა და ობიექტებში (თიბისი ბანკი)
4000 GEL
ოპერაციების თვის ლიმიტები
სს „კრედო ბანკის“ სერვისცენტრებში
ულიმიტო
კრედო ბანკის ობიექტებში და UFC-ს ქსელში ჩართული ბანკების ბანკომატებსა და ობიექტებში (თიბისი ბანკი)
15 000 GEL
ბარათის სტოპ სიაში ჩასმა (დაბლოკვა)
ადგილობრივ სტოპ სიაში ჩასმა
უფასო
ანგარიშწორების საკომისიო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში
სს „კრედო ბანკის“ ობიექტებში
0%
UFC-ს ქსელში ჩართული ბანკების ობიექტებში - - (თიბისის ობიექტები)
0%
თანხის განაღდების საკომისიო
სს „კრედო ბანკის“ სერვისცენტრებში (ბარათით ოპერაციის შესრულების შემთხვევაში)
0.2% მინიმუმ 0.5 GEL
UFC-ს ქსელში ჩართული ბანკების ბანკომატებში - (თიბისის ბანკომატები)
1.5% მინიმუმ 0.5 GEL