ჩატი
ინტერნეტბანკი

სადებეტო ბარათი MasterCard EVO ბარათი

ბარათი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა. განაღდება ყველა ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებსა და ბანკომატებში. უნაღდო ანგარიშსწორება ყველა ადგილობრივ, საერთაშორისო ობიექტსა და ინტერნეტში

საბარათე ტრანზაქციების განხორციელება კრედო ბანკის ბარათით, უკვე, კიდევ უფრო მარტივად, Apple Pay-ს საშუალებითაა შესაძლებელი.

უპირატესობა
  • ყველაზე იაფი მასთერქარდ სადებეტო ბარათი, სარგებლობის სამწლიანი პერიოდისთვის, ბარათის ღირებულება ერთჯერადად, მხოლოდ 30 ლარს შეადგენს.
ბარათის პირობები
MasterCard Standard სადებეტო ბარათი
ბარათის ვალუტა GEL / USD / EUR
მომსახურების საკომისიო
ძირითადი ბარათის მომსახურების საკომისიო ერთჯერადი 30 GEL
ბარათის აღდგენა (დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში) 20 GEL
ბარათის მოქმედების ვადა 3 წელი
განაღდების დღიური ლიმიტები
კრედო ბანკის სერვისცენტრებში ულიმიტო
კრედო ბანკის ბანკომატებში 2500 GEL
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში 2500 GEL (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების სერვისცენტრებში 5000 GEL (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვა ბანკების ბანკომატებში 1500 GEL (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვა ბანკების სერვისცენტრებში 2000 GEL (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
ბარათის სტოპ სიაში ჩასმა (დაბლოკვა)
ადგილობრივ სტოპ სიაში უფასო
საერთაშორისო სტოპ სიაში 50 USD (კვირაში, თითო რეგიონზე)
ანგარიშწორების საკომისიო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში
საერთაშორისო ობიეტებში უფასო
ადგილობრივ ობიექტებში უფასო
ინტერნეტში უფასო
თანხის განაღდების საკომისიო
კრედო ბანკის სერვისცენტრებში (ბარათით ოპერაციის შესრულების შემთხვევაში) თანხის 0.6% (მინიმუმ 0.5 GEL)
სხვა ბანკის სერვისცენტრებში 3% მინიმუმ (მინიმუმ 8 GEL / 4 USD / 4 EUR)
კრედო ბანკის ბანკომატებში თანხის 0.2% (მინიმუმ 0.2 GEL)
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში თანხის 0.2% (მინიმუმ 0.5 GEL)
სხვა ბანკების ბანკომატებში თანხის 2% (მინიმუმ 6 GEL / 3 USD / 3 EUR)

 

 

 

შენიშვნა: ბარათი გაუქმდება შეკვეთიდან 4 თვეში, თუკი კლიენტი არ გაიტანს მას