ჩატი

მიზნობრივი ანაბარი

გახსენით მიზნობრივი ანაბარი და დაამატე ელექტრონული ყულაბა - დააგროვეთ თანხა საკუთარი მიზნებისთვის. თანხის დაგროვება შესაძლებელია სასურველი მოცულობის შენატანებით. ყოველ შენატანს დაერიცხება მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

მიზნობრივ ანაბარზე თანხის უფრო სწრაფად და ეფექტურად დასაგროვებლად შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ ავტომატური დაგროვების სერვისი - "ელექტრონული ყულაბა".

პირობები
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
  • მინიმალური შენატანი - 10 (ლარი, დოლარი, ევრო)
  • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი - არ მოითხოვება
  • ანაბრის ვადა - 3-24 თვე
  • სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს
  • ანაბრის ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაში: ლარი - ანაბარს ერიცხება სარგებელი შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს - 2% . სხვა ვალუტა - არ ერიცხება სარგებელი
უპირატესობები
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი;
  • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი;
  • ელექტრონული ყულაბით თანხის დაგროვების შესაძლებლობა;
  • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში;
საპროცენტო სარგებელი
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 11.60% 12.18% 0.90% 0.90% N/A N/A
6-8 თვე 12.00% 12.31% 1.35% 1.35% 0.30% 0.30%
9-11 თვე 12.40% 12.54% 1.45% 1.45% 0.45% 0.45%
12 თვე 12.65% 12.68% 1.60% 1.60% 1.20% 1.20%
13-14 თვე 12.70% 12.61% 1.70% 1.70% 1.25% 1.25%
15-17 თვე 12.75% 12.54% 1.80% 1.80% 1.35% 1.35%
18-20 თვე 12.80% 12.42% 1.90% 1.89% 1.50% 1.49%
21-23 თვე 13.00% 12.44% 2.00% 1.99% 1.55% 1.54%
24 თვე 13.10% 12.43% 2.10% 2.08% 1.70% 1.69%
ანაბრის დაზღვევა

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

*დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge