ჩატი

მიზნობრივი ანაბარი

გახსენით მიზნობრივი ანაბარი და დაამატე ელექტრონული ყულაბა - დააგროვეთ თანხა საკუთარი მიზნებისთვის. თანხის დაგროვება შესაძლებელია სასურველი მოცულობის შენატანებით. ყოველ შენატანს დაერიცხება მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

მიზნობრივ ანაბარზე თანხის უფრო სწრაფად და ეფექტურად დასაგროვებლად შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ ავტომატური დაგროვების სერვისი - "ელექტრონული ყულაბა".

კალკულატორი
 • $
თვე
3 თვე
4 თვე
5 თვე
6 თვე
7 თვე
8 თვე
9 თვე
10 თვე
11 თვე
12 თვე
13 თვე
14 თვე
15 თვე
16 თვე
17 თვე
18 თვე
19 თვე
20 თვე
21 თვე
22 თვე
23 თვე
24 თვე
ვადა
ყოველთვიურად დავამატებ

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
საბავშო ანაბარი
ცვლილება ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში (12.06.2023)

გაცნობებთ, რომ 12.06.2023 წლიდან ცვლილება შევიდა ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში. შეგახსენებთ, რომ ავტომატური განახლების შემთხვევაში, ანაბარზე გავრცელდება განახლების დღისთვის ბანკში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთები და პირობები.

პირობები
 • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
 • მინიმალური შენატანი - 10 (ლარი, დოლარი, ევრო)
 • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი - არ მოითხოვება
 • ანაბრის ვადა - 3-24 თვე
 • სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს
 • ანაბრის ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაში: ლარი - ანაბარს ერიცხება სარგებელი შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს - 2% . სხვა ვალუტა - არ ერიცხება სარგებელი
უპირატესობები
 • მაღალი საპროცენტო სარგებელი;
 • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი;
 • ელექტრონული ყულაბით თანხის დაგროვების შესაძლებლობა;
 • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში;
საპროცენტო სარგებელი
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 11.30% 11.86% 1.40% 1.40% N/A N/A
6-8 თვე 11.45% 11.73% 1.85% 1.86% 0.30% 0.30%
9-11 თვე 11.75% 11.88% 1.95% 1.95% 0.45% 0.45%
12 თვე 11.85% 11.87% 2.10% 2.10% 1.20% 1.20%
13-14 თვე 11.90% 11.82% 2.20% 2.20% 1.25% 1.25%
15-17 თვე 11.90% 11.72% 2.30% 2.29% 1.35% 1.35%
18-20 თვე 11.90% 11.57% 2.40% 2.39% 1.50% 1.49%
21-23 თვე 12.10% 11.62% 2.50% 2.48% 1.55% 1.54%
24 თვე 12.35% 11.75% 2.60% 2.57% 1.70% 1.69%
ანაბრის დაზღვევა

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

*დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge