ჩატი

ვადიანი ანაბარი

შეინახეთ უსაფრთხოდ თანხა სასურველი ვადით და მიიღეთ ყოველთვიური ან ყოველწლიური სარგებელი.

თქვენი დანაზოგი დაზღვეული იქნება დახარჯვის ან დაკარგვის საფრთხისგან, შეტანილ თანხაზე კი დაგერიცხებათ დამატებითი სარგებელი, რასაც ფულის სახლში დაგროვებით ვერ მიიღებთ.

ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაშიც კი კრედო ბანკი საუკეთესო პირობას გთავაზობთ!

ანაბრის კონფიდენციალურად გახსნა და მასზე თანხის დამატება უკვე შესაძლებელია თქვენი მობაილ ბანკიდან Mycredo

 

აქცია! 1 იანვრამდე გახსნილ 13 თვიან ანაბარზე მიიღე საქართველოში ყველაზე მაღალი სარგებელი 13.59%  (წლიური ეფექტური 12.43%)

კალკულატორი
  • $
თვე
3 თვე
4 თვე
5 თვე
6 თვე
7 თვე
8 თვე
9 თვე
10 თვე
11 თვე
12 თვე
13 თვე
14 თვე
15 თვე
16 თვე
17 თვე
18 თვე
19 თვე
20 თვე
21 თვე
22 თვე
23 თვე
24 თვე
ვადა

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ზრდადი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
საბავშო ანაბარი
პირობები
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
  • მინიმალური შენატანი - 100 ერთეული (ანაბრის ვალუტაში)
  • ანაბრის ვადა: 3 – 24 თვე
  • სარგებლის გატანა: ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
  • ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება სარგებელი:

ლარი - შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 1%;
სხვა ვალუტა - არ ერიცხება

უპირატესობები
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი - რომელიც უცვლელია ვადის ბოლომდე
  • ანაბრის გახსნის შესაძლებლობა მცირე თანხით
  • ანაბარზე დარიცხული სარგებლის და ანაბრის თანხის გატანა - საკომისიოს გარეშე
  • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილ ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში

ნებისმიერ დეპოზიტარ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოსვებგვერდს: diagency.ge

სარგებელი ვადის ბოლოს გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 11.65% 12.11% 0.85% 0.85%
6-8 თვე 12.10% 12.40% 1.05% 1.05% 0.10% 0.10%
9-11 თვე 12.10% 12.22% 1.20% 1.20% 0.15% 0.15%
12 თვე 12.35% 12.35% 1.35% 1.35% 0.45% 0.45%
13-14 თვე 12.55% 12.43% 1.40% 1.40% 0.50% 0.50%
15-17 თვე 12.55% 12.31% 1.50% 1.50% 0.55% 0.55%
18-20 თვე 12.80% 12.36% 1.55% 1.54% 0.65% 0.65%
21-23 თვე 13.00% 12.37% 1.65% 1.64% 0.70% 0.70%
24 თვე 13.10% 12.34% 1.70% 1.69% 0.75% 0.75%
სარგებელი ყოველთვიური გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 11.55% 12.18% 0.80% 0.80%
6-8 თვე 11.70% 12.35% 0.95% 0.96% 0.05% 0.05%
9-11 თვე 11.70% 12.35% 1.15% 1.16% 0.05% 0.05%
12 თვე 11.75% 12.40% 1.30% 1.31% 0.40% 0.40%
13-14 თვე 11.80% 12.46% 1.35% 1.36% 0.45% 0.45%
15-17 თვე 11.80% 12.46% 1.45% 1.46% 0.55% 0.55%
18-20 თვე 11.85% 12.52% 1.50% 1.51% 0.65% 0.65%
21-23 თვე 12.00% 12.68% 1.60% 1.61% 0.70% 0.70%
24 თვე 11.95% 12.63% 1.65% 1.66% 0.75% 0.75%