ჩატი
ინტერნეტბანკი

ვადიანი ანაბარი

მაღალი ფინანსური სარგებელი ვადიან ანაბარზე

ვადიანი ანაბარი იდეალური საშუალებაა იმ მომხმარებლებისთვის, რომელთაც სურთ უსაფრთხოდ შეინახონ თანხა (სამ ვალუტაში) საბანკო ანგარიშზე და მიიღონ ყოველთვიური ან ყოველწლიური სარგებელი. თანხას მომხმარებელი ანაბარზე განათავსებს სასურველი ვადით, ხოლო განთავსებული თანხის საშუალებით იღებს მაღალ ფინანსურ სარგებელს

 

კალკულატორი
 • $
თვე
3 თვე
4 თვე
5 თვე
6 თვე
7 თვე
8 თვე
9 თვე
10 თვე
11 თვე
12 თვე
13 თვე
14 თვე
15 თვე
16 თვე
17 თვე
18 თვე
19 თვე
20 თვე
21 თვე
22 თვე
23 თვე
24 თვე
ვადა

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ზრდადი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
საბავშო ანაბარი
უპირატესობები
 • მაღალი საპროცენტო სარგებელი                                                          
 • ანაბრის გახსნა შესაძლებელია მცირე თანხით (100 ერთეულით)
 • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილ ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში
 • ანაბარი არის დაზღვეული, დაზღვევის საფასურს არ იხდის მომხმარებელი

ნებისმიერ დეპოზიტარ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოსვებგვერდს: www.diagency.ge

პირობები
 • ანაბრის ვალუტა  -  ლარი, დოლარი, ევრო
 • მინიმალური შენატანი -  100 (ლარი, დოლარი, ევრო)
 • ანაბრის მინიმალური ვადა:
  • ლარი და დოლარი - 3 თვე
  • ევრო - 6 თვე
 • ანაბრის მაქსიმალური ვადა - 24 თვე
 • სარგებლის გატანა - ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
 • ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტა:
  • ლარი - ანაბარს დაერიცხება სარგებელი შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 1%;
  • სხვა ვალუტა - არ ერიცხება
სარგებელი ვადის ბოლოს გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 8.65% 8.90% 0.95% 0.95% 0.00%
6-8 თვე 8.90% 9.07% 1.00% 1.00% 0.10% 0.10%
9-11 თვე 9.40% 9.47% 1.30% 1.30% 0.15% 0.15%
12 თვე 9.60% 9.60% 1.60% 1.60% 0.65% 0.65%
13-14 თვე 9.65% 9.58% 1.65% 1.65% 0.65% 0.65%
15-17 თვე 9.65% 9.50% 1.70% 1.70% 0.75% 0.75%
18-20 თვე 9.85% 9.59% 1.80% 1.79% 0.85% 0.85%
21-23 თვე 9.85% 9.48% 1.90% 1.89% 0.95% 0.95%
24 თვე 10.15% 9.68% 1.95% 1.93% 1.05% 1.04%
სარგებელი ყოველთვიური გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 8.60% 8.95% 0.90% 0.90% 0.00%
6-8 თვე 8.75% 9.11% 0.95% 0.96% 0.05% 0.25%
9-11 თვე 9.15% 9.76% 1.25% 1.26% 0.05% 0.30%
12 თვე 9.25% 9.65% 1.55% 1.56% 0.45% 0.45%
13-14 თვე 9.25% 9.65% 1.60% 1.61% 0.45% 0.45%
15-17 თვე 9.25% 9.65% 1.65% 1.66% 0.55% 0.55%
18-20 თვე 9.30% 9.71% 1.75% 1.76% 0.65% 0.65%
21-23 თვე 9.35% 9.76% 1.85% 1.87% 0.75% 0.75%
24 თვე 9.35% 9.76% 1.90% 1.92% 0.85% 0.85%