ჩატი

ვადიანი ანაბარი

გახსენი სასურველი ვადით ანაბარი კრედო ბანკში და მიიღე მაღალი სარგებელი!

 

ანაბრის გახსნა შესაძლებელია, როგორც სერვისცენტრში ვიზიტით, ასევე დისტანციურად Mycredo ინტერნეტ და მობაილ ბანკის საშუალებით.

 

თუ არ ხარ კრედო ბანკის მომხმარებელი, გაიგე როგორ დარეგისტრირდე და გახსნა ვადიანი ანაბარი Mycredo მობაილ ბანკის საშუალებით

 

წინასაახალწლო ჯადოსნური აქცია 1 იანვრამდე!
13 თვიან ვადიან ანაბარზე ლარში, მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს წლიური13% სარგებელი - წლიური ეფექტური 12.87%, რაც თავისმხრივ გულისხმობს იმას, რომ ანაბრის სრულ ვადაზე თანხის 14%-ზე მეტ სარგებელს იღებს ანაბრის მფლობელი!

კალკულატორი
  • $
თვე
3 თვე
4 თვე
5 თვე
6 თვე
7 თვე
8 თვე
9 თვე
10 თვე
11 თვე
12 თვე
13 თვე
14 თვე
15 თვე
16 თვე
17 თვე
18 თვე
19 თვე
20 თვე
21 თვე
22 თვე
23 თვე
24 თვე
ვადა

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ზრდადი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
საბავშო ანაბარი
ცვლილება ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში (23.08.2023)

გაცნობებთ, რომ 23.08.2023 წლიდან ცვლილება შევიდა ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში. შეგახსენებთ, რომ ავტომატური განახლების შემთხვევაში, ანაბარზე გავრცელდება განახლების დღისთვის ბანკში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთები და პირობები.

პირობები
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
  • მინიმალური შენატანი - 100 ერთეული (ანაბრის ვალუტაში)
  • ანაბრის ვადა: 3 – 24 თვე
  • სარგებლის გატანა: ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
  • ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება სარგებელი:

ლარი - შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 1%;
სხვა ვალუტა - არ ერიცხება

ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ

უპირატესობები
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი - რომელიც უცვლელია ვადის ბოლომდე
  • ანაბრის გახსნის შესაძლებლობა მცირე თანხით
  • ანაბარზე დარიცხული სარგებლის და ანაბრის თანხის გატანა - საკომისიოს გარეშე
  • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილ ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

სარგებელი ვადის ბოლოს გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 11.30% 11.67% 1.90% 1.91%
6-8 თვე 11.45% 11.66% 2.35% 2.36% 0.30% 0.30%
9-11 თვე 11.75% 11.80% 2.45% 2.45% 0.45% 0.45%
12 თვე 11.85% 11.85% 2.60% 2.60% 1.20% 1.20%
13 თვე 13.00% 12.93% 2.70% 2.70% 1.25% 1.25%
14 თვე 11.90% 11.79% 2.70% 2.69% 1.25% 1.25%
15-17 თვე 11.90% 11.62% 2.80% 2.79% 1.35% 1.35%
18-20 თვე 11.90% 11.47% 2.90% 2.88% 1.50% 1.49%
21-23 თვე 12.10% 11.60% 3.00% 2.96% 1.55% 1.54%
24 თვე 12.60% 11.89% 3.10% 3.05% 1.70% 1.69%
სარგებელი ყოველთვიური გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 10.75% 11.30% 1.85% 1.87%
6-8 თვე 10.80% 11.35% 2.30% 2.32% 0.25% 0.25%
9-11 თვე 10.85% 11.41% 2.40% 2.43% 0.40% 0.40%
12 თვე 10.90% 11.46% 2.55% 2.58% 1.15% 1.16%
13-14 თვე 10.95% 11.49% 2.65% 2.68% 1.20% 1.21%
15-17 თვე 10.95% 11.52% 2.75% 2.78% 1.30% 1.31%
18-20 თვე 10.95% 11.50% 2.85% 2.89% 1.45% 1.46%
21-23 თვე 10.95% 11.50% 2.95% 2.99% 1.50% 1.51%
24 თვე 11.50% 12.13% 3.05% 3.09% 1.65% 1.66%