Considering the developing situation in Ukraine, Credo Bank set special conditions for Ukrainian citizens, staying in Georgia, which envisage free use of banking services:

 • Multi-currency current account - without service fee
 • Free MasterCard card
 • Free cash withdrawal in GEL, Euro and US dollar from ATMs of Credo bank
 • Free use of Mycredo internet and mobile bank - even if your internet megabytes are expired

For use of our free services, please visit any service center of Credo Bank, having a passport of Ukrainian citizen.

Credo Bank is a stable and one of the fastest growing Bank in Georgia, which ideally fits to customers’ needs and wishes.

Its owner is a consortium of social influence investors, consisting of the following entities: German Microfinance Holding AG, Swiss ResponsAbility Investments AG, Dutch Triodos Investment Management BV and French Proparco - Groupe Agence Française de Développement.

Contact us: 032 242 42 42 or write

 

Please, download Banking application form and follow the instructions

 


 

З огляду на події, що відбуваються в Україні, Credo Bank розробив для громадян України, які перебувають у Грузії, спеціальні умови, що передбачає безкоштовне користування банківськими послугами:

 • Мультивалютний транcакційний рахунок - без комісії за обслуговування
 • Безкоштовна картка Mastercard
 • Виведення ларі, євро та долара США без комісії з банкомату Кредо Банку
 • Безкоштовне користування Інтернетом і мобільним банком Mycredo – навіть якщо термін дії ваших мегабайтів Інтернету закінчився

Для користування безкоштовними послугами відвідайте будь-який сервісний центр Кредо Банку, маючи паспорт громадянина України.

Credo Bank – стабільний і один з найбільш швидкозростаючих банків Грузії, який ідеально відповідає вашим потребам і побажанням.

Його власником є консорціум інвесторів соціального впливу, до складу якого входять такі організації: німецький Microfinance Holding AG, швейцарський ResponsAbility Investments AG, голландський Triodos Investment Management BV і французький Proparco - Groupe Agence Française de Développement.

Зв'яжіться з нами: 032 242 42 42 або напишіть

 

Будь ласка, завантажте Запрос на открытие счета банківську форму заявки та дотримуйтесь інструкцій

 


 

С учетом событий, происходящих в Украине, Кредо Банк разработал специальные условия для граждан Украины, находящихся в Грузии, что подразумевает бесплатное пользование банковскими услугами:

 • Мультивалютный текущий счет - без комиссии на обслуживание
 • Бесплатная карта Mastercard
 • Обналичивание лари, доллара и евро без комиссии из банкомата Кредо Банка
 • Бесплатное использование Mycredo интернет и мобайл банка, даже если вы исчерпали интернет мегабайты

Для активации бесплатного пользования услугами, посетите любой сервис-центр Кредо Банка и имейте с собой паспорт гражданина Украины.

Кредо Банк является стабильным и одним из наиболее быстроразвивающихся банков в Грузии, который полностью подстроен под ваши нужды и желания.

Его владельцем является консорциум инвесторов социального влияния, в состав которого входят: немецкий Access Microfinance Holding AG, швейцарский ResponsAbility Investments AG, нидерландский Triodos Investment Management BV и французский Proparco - Groupe Agence Française de Développement.

Свяжитесь с нами: 032 242 42 42 или напишите

 

Пожалуйста, загрузите банковскую форму заявки и следуйте инструкциям