ჩატი

კონვერტაციის სქემა

საბარათე ოპერაციების ანგარიშზე ასახვა ხორციელდება იმ ვალუტაში, რა ვალუტაშიც განხორციელდა ოპერაცია, მიუხედავად იმისა, თუ რა ვალუტაში აქვს მომხმარებელს არჩეული პრიორიტეტი.

საბანკო ბარათის უსაფრთხოების წესები

საბანკო ბარათის გამოყენება გაცილებით უსაფრთხო, მოსახერხებელი და საიმედოა, ვიდრე ნაღდი ფულით სარგებლობა.

ბიზნეს VISA ბარათი

ბარათი განკუთვნილია კრედო ბანკის მომხმარებელი იურიდიული პირებისათვის.

მოსავლის ბარათი

პლასტიკური ბარათი, წინასწარ დამტკიცებული საკრედიტო ლიმიტით