ჩატი
ინტერნეტბანკი

ქონების დაზღვევა

ქონების დაზღვევა განკუთვნილია პირებისთვის რომელთაც სურთ  მათ საკუთრებაში ან/და მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონების რემონტის, შიდა/გარე მოპირკეთების და შიგთავსის, ასევე კარკასის და მესამე პირთა წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა. დაზღვეული ქონება თავიდან აგარიდებთ ისეთ გაუთვალისწინებელ ხარჯებს, რომელთა პროგნოზირება და წინასწარი განსაზღვრა შეუძლებელია. დააზღვიეთ თქვენი ქონება მარტივად და იგრძენით თავი მშვიდად დაზღვევით სარგებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში.

უპირატესობები
  • უნივერსალური პაკეტი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული განსხვავებული რისკების დაზღვევა
  • განსხვავებული ტარიფის სადაზღვევო პაკეტები
  • სადაზღვევო პაკეტის ღირებულების როგორც თვეებზე თანაბრად გადანაწილებული გადახდებით დაფარვის შესაძლებლობა, ასევე საშეღავათო პერიოდით
  • ქონების დაზღვევის შეძენა შესაძლებელია განვადებით, ზედმეტი დანახარჯის გარეშე