ჩატი

სესხი საკრედიტო ისტორიის გასაუმჯობესებლად

მიიღეთ უნიკალური შესაძლებლობა კრედო ბანკისგან, წარსულში, საკრედიტო ვალდებულების გადაუხდელობის ან წარუმატებელი თავდებობის გამო გაფუჭებული საკრედიტო ისტორია გამოასწოროთ!

თუ ბანკები ან საკრედიტო ორგანიზაციები თავს იკავებენ თქვენი დაფინანსებისგან, იღებთ უარს სესხით თუ განვადებით სარგებლობის საჭიროების შემთხვევაში, კრედო ბანკის დახმარებით უკვე შეგიძლიათ გადაფაროთ არსებული ვალდებულებები, მიიღოთ დამატებითი თანხა და სესხის დროული დაფარვით გაიუმჯობესოთ საკრედიტო ისტორია.

სესხის დამტკიცებისთანავე მომენტალურად იცვლება საკრედიტო სტატუსი და გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი შენატანის განხორციელების შემდეგ უფრო და უფრო უმჯობესდება.

რაც მთავარია,სესხის აღებას ნებისმიერი სახის შემოსავლის საფუძველზე მარტივად შეძლებთ, არ აქვს მნიშვნელობა მას სრულად ან ნაწილობრივ ხელზე იღებთ თუ ბანკში გერიცხებათ.

პირობები
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთო: 17%-დან
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 23.75%-დან
  სესხის თანხა: 500 ლარიდან - 40 000 ლარამდე
  ვადა: 4 – 60 თვე
  სესხის გაცემის საკომისიო: 9% - დან
  სესხის მონიტორინგის საკომისიო: 0.5 ლარიდან
  დაზღვევის საკომისიო: 0% დან
  მიმდინარე ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო: 1 ლარი