ჩატი

მიზნობრივი ანაბარი

გახსენით მიზნობრივი ანაბარი და დაამატე ელექტრონული ყულაბა - დააგროვეთ თანხა საკუთარი მიზნებისთვის. თანხის დაგროვება შესაძლებელია სასურველი მოცულობის შენატანებით. ყოველ შენატანს დაერიცხება მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

მიზნობრივ ანაბარზე თანხის უფრო სწრაფად და ეფექტურად დასაგროვებლად შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ ავტომატური დაგროვების სერვისი - "ელექტრონული ყულაბა".

 

აქცია 1 მაისამდე - დააგროვეთ მეტი კრედო ბანკთან ერთად, გადმოიტანეთ არსებული ან გახსენით ახალი 12 თვიანი ანაბარი ლარში და მიიღეთ დამატებით +0,5% სარგებელი! სააქციო საპროცენტო განაკვეთები იხილეთ ბმულზე
ცვლილება ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში (12.06.2023)

გაცნობებთ, რომ 12.06.2023 წლიდან ცვლილება შევიდა ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში. შეგახსენებთ, რომ ავტომატური განახლების შემთხვევაში, ანაბარზე გავრცელდება განახლების დღისთვის ბანკში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთები და პირობები.

პირობები
 • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
 • მინიმალური შენატანი - 10 (ლარი, დოლარი, ევრო)
 • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი - არ მოითხოვება
 • ანაბრის ვადა - 3-24 თვე
 • სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს
 • ანაბრის ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაში: ლარი - ანაბარს ერიცხება სარგებელი შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს - 2% . სხვა ვალუტა - არ ერიცხება სარგებელი
 • მიზნობრივი ანაბრის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ
უპირატესობები
 • მაღალი საპროცენტო სარგებელი;
 • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი;
 • ელექტრონული ყულაბით თანხის დაგროვების შესაძლებლობა;
 • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში;

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge

 

საპროცენტო სარგებელი
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 10.20% 10.66% 1.90% 1.93%
6-8 თვე 10.35% 10.58% 2.35% 2.36% 1.60% 1.61%
9-11 თვე 10.65% 10.76% 2.45% 2.46% 1.75% 1.75%
12 თვე 10.80% 10.82% 2.60% 2.60% 2.50% 2.50%
13-14 თვე 10.80% 10.74% 2.70% 2.70% 2.50% 2.50%
15-17 თვე 10.80% 10.65% 2.80% 2.79% 2.65% 2.64%
18-20 თვე 10.80% 10.53% 2.90% 2.88% 2.80% 2.78%
21-23 თვე 11.00% 10.60% 3.00% 2.97% 2.80% 2.77%
24 თვე 11.20% 10.70% 3.10% 3.06% 2.80% 2.76%