ჩატი

მიზნობრივი ანაბარი

გახსენით მიზნობრივი ანაბარი და დაამატე ელექტრონული ყულაბა - დააგროვეთ თანხა საკუთარი მიზნებისთვის. თანხის დაგროვება შესაძლებელია სასურველი მოცულობის შენატანებით. ყოველ შენატანს დაერიცხება მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

მიზნობრივ ანაბარზე თანხის უფრო სწრაფად და ეფექტურად დასაგროვებლად შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ ავტომატური დაგროვების სერვისი - "ელექტრონული ყულაბა".

 

საზაფხულო აქცია დაიწყო! 1-ელ აგვისტომდე, ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ ვადიან ანაბარზე სასურველ ვალუტაში მიიღებთ წარმოუდგენლად მაღალ სარგებელს, დამატებით კი საჩუქრად გადმოგეცემათ პრემიუმ მომსახურების პაკეტი - „კრედო რჩეული“, რომელიც თქვენთვის პრივილეგირებულ, პრემიუმ მომსახურებას უზრუნველყოფს და საბანკო პროდუქტებზე სპეციალური პირობებით სარგებლობის შესაძლებლობას იძლევა!

მიზნობრივი ანაბარი GEL

თანხა: 100 000 ლარიდან

ვადა სააქციო % ეფექტური %
ვადის ბოლოს გატანით 7-8 თვე 10.80% 11.05%
9-11 თვე 11.10% 11.22%
12 თვე 11.25% 11.27%
13-14 თვე 11.25% 11.18%
15-17 თვე 11.25% 11.09%
18-20 თვე 11.25% 10.96%
21-23 თვე 11.45% 11.01%
24 თვე 11.65% 11.11%
მიზნობრივი ანაბარი USD

თანხა: 30 000 დოლარიდან

ვადა სააქციო % ეფექტური %
ვადის ბოლოს გატანით 12 თვე 4.10% 4.10%
მიზნობრივი ანაბარი EUR

თანხა: 30 000 ევროდან

ვადა სააქციო % ეფექტური %
ვადის ბოლოს გატანით 12 თვე 3.00% 3.00%
ცვლილება ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში (12.06.2023)

გაცნობებთ, რომ 12.06.2023 წლიდან ცვლილება შევიდა ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში. შეგახსენებთ, რომ ავტომატური განახლების შემთხვევაში, ანაბარზე გავრცელდება განახლების დღისთვის ბანკში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთები და პირობები.

პირობები
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
  • მინიმალური შენატანი - 10 (ლარი, დოლარი, ევრო)
  • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი - არ მოითხოვება
  • ანაბრის ვადა - 3-24 თვე
  • სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს
  • ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაშიც კი ლარში გახსნილ ანაბარს ერიცხება სარგებელი - შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 2% 
  • მიზნობრივი ანაბრის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ
უპირატესობები
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი;
  • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი;
  • ელექტრონული ყულაბით თანხის დაგროვების შესაძლებლობა;

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge

 

საპროცენტო სარგებელი
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 9.95% 10.39% 1.90% 1.93%
6-8 თვე 10.10% 10.32% 2.35% 2.36% 1.60% 1.61%
9-11 თვე 10.40% 10.50% 2.45% 2.46% 1.75% 1.75%
12 თვე 10.55% 10.57% 2.60% 2.60% 2.50% 2.50%
13-14 თვე 10.55% 10.49% 2.70% 2.70% 2.50% 2.50%
15-17 თვე 10.55% 10.41% 2.80% 2.79% 2.65% 2.64%
18-20 თვე 10.55% 10.29% 2.90% 2.88% 2.80% 2.78%
21-23 თვე 10.75% 10.36% 3.00% 2.97% 2.80% 2.77%
24 თვე 10.95% 10.47% 3.10% 3.06% 2.80% 2.76%