ჩატი

საკრედიტო ბარათი VISA

ბარათი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი პერიოდულობით აითვისოთ თანხა საკრედიტო ლიმიტის ფარგლებში - შეიძინოთ საქონელი ან მომსახურება სავაჭრო ობიექტებში თუ ინტერნეტით ან გაანაღდოთ ბანკომატების საშუალებით

უსახელო სადებეტო ბარათი MasterCard

ბარათის საშუალებით შესაძლებელია მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა. განაღდება ყველა ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებსა და ბანკომატებში

კრედო რჩეული MasterCard ბარათი

განსაკუთრებული ბარათი კრედო რჩეული მომსახურების მფლობელებისათვის

სადებეტო ბარათი MasterCard

ბარათი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა.

განვადების ბარათი

შესაძლებელია ბარათზე არსებული თანხის განაღდება კრედო ბანკის სერვისცენტრებსა და TBC ბანკის ბანკომატებში

სადებეტო ბარათი ლოკალური

ბარათი დაკავშირებულია მომხმარებლის მიმდინარე ანგარიშთან, მისი გამოყენებით მომხმარებელს შეუძლია განკარგოს ანგარიშზე არსებული თანხები

მოსავლის ბარათი

პლასტიკური ბარათი, წინასწარ დამტკიცებული საკრედიტო ლიმიტით