ჩატი

კონვერტაციის სქემა

საბარათე ოპერაციების ანგარიშზე ასახვა ხორციელდება იმ ვალუტაში, რა ვალუტაშიც განხორციელდა ოპერაცია, მიუხედავად იმისა, თუ რა ვალუტაში აქვს მომხმარებელს არჩეული პრიორიტეტი.

VISA პლატინუმ ბარათი

Visa პლატინუმ ბარათი მაღალი რანგის პლასტიკური ბარათია, რომლის საშუალებით მომხმარებელებს შესაძლებლობა აქვთ, ისარგებლონ პრემიუმ კლასის სერვისებით და ინდივიდუალური საკრედიტო ლიმიტებით, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

ციფრული ბარათი

ბარათი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა.

კრედო უნივერსალი Mastercard ბარათი

სპეციალური ბარათი კრედო უნივერსალი სერვისის მფლობელებისათვის

საბანკო ბარათის უსაფრთხოების წესები

საბანკო ბარათის გამოყენება გაცილებით უსაფრთხო, მოსახერხებელი და საიმედოა, ვიდრე ნაღდი ფულით სარგებლობა.

სადებეტო Mastercard ბარათი - ემიგრანტებისთვის

ბარათი ემიგრანტებისთვის, რომლის საშუალებით შესაძლებელია მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა.

საკრედიტო ბარათი VISA

ბარათი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი პერიოდულობით აითვისოთ თანხა საკრედიტო ლიმიტის ფარგლებში - შეიძინოთ საქონელი ან მომსახურება სავაჭრო ობიექტებში თუ ინტერნეტით ან გაანაღდოთ ბანკომატების საშუალებით

უსახელო სადებეტო ბარათი MasterCard

ბარათის საშუალებით შესაძლებელია მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა. განაღდება ყველა ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებსა და ბანკომატებში

კრედო რჩეული MasterCard ბარათი

განსაკუთრებული ბარათი კრედო რჩეული მომსახურების მფლობელებისათვის

სადებეტო ბარათი MasterCard

ბარათი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა.

მოსავლის ბარათი

პლასტიკური ბარათი, წინასწარ დამტკიცებული საკრედიტო ლიმიტით