ჩატი

კრედო უნივერსალი Mastercard ბარათი

სპეციალური Mastercard ბარათი კრედო უნივერსალის სერვისის მფლობელებისთვის,

  • მაღალი დონის უსაფრთხოების სისტემით
  • თანხის განაღდების მაღალი ლიმიტით
  • ბარათის მომსახურების საკომისიოს გარეშე
  • თანხის განაღდების შესაძლებლობა ყველა ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებსა და ბანკომატებში:

კრედო ბანკში - უფასო

პარტნიორ ბანკომატებში - უფასო

 

დაამატეთ კრედო ბანკის ნებისმიერი ბარათი Google/Apple Pay-ის ელექტრონულ საფულეში და გადაიხადეთ უფრო მარტივად სასურველ ობიექტებსა თუ ინტერნეტში. იმგზავრეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 1 ლარად.

ბარათის პირობები
MasterCard Universal სადებეტო ბარათი
ბარათის ვალუტა ლარი / აშშ დოლარი / ევრო / რუბლი
მომსახურების საკომისიო
ბარათის მომსახურების საკომისიო (ერთჯერადი, ბანკის სერვის-ცენტრში შეძენის შემთხვევაში) უფასო
ძირითადი ბარათის მომსახურება ონლაინ ბანკით (MyCredo-თი შეძენის შემთხვევაში) უფასო
ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების შემთხვევაში) 10 ლარი
ბარათის მოქმედების ვადა 3 წელი
განაღდების დღიური ლიმიტები
კრედო ბანკის სერვისცენტრებში ულიმიტო
კრედო ბანკის ბანკომატებში 10 000 ლარი
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში 5000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების სერვისცენტრებში 5000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვა ბანკების ბანკომატებში 3000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვა ბანკების სერვისცენტრებში 2000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
ანგარიშსწორება POS ტერმინალით ან ინტერნეტით (საქართველო, საზღვარგარეთ) 10,000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
PIN კოდის გარეშე ოპერაციის შესრულების ლიმიტი 100 ლარი
ბარათის სტოპ სიაში ჩასმა (დაბლოკვა)
ადგილობრივ სტოპ სიაში უფასო
საერთაშორისო სტოპ სიაში 50 აშშ დოლარი (კვირაში, თითო რეგიონზე)
ანგარიშწორების საკომისიო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში
საერთაშორისო ობიეტებში უფასო
ადგილობრივ ობიექტებში უფასო
ინტერნეტში უფასო
თანხის განაღდების საკომისიო
კრედო ბანკის სერვისცენტრებში (ბარათით ოპერაციის შესრულების შემთხვევაში) თანხის 0.6% (მინიმუმ 0.5 ლარი)
სხვა ბანკის სერვისცენტრებში თანხის 3% (მინიმუმ 8 ლარი / 4 USD / 4 EUR)
კრედო ბანკის ბანკომატებში ლარი უფასო, დოლარი 0.3% მინიმუმ 0.5 დოლარი
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში ჰალიკ ბანკის, თიბისი ბანკის ლარი უფასო,დოლარი და ევრო 0.5% მინიმუმ 0.5 დოლარი/ევრო
სხვა ბანკების ბანკომატებში თანხის 2% (მინიმუმ 6 ლარი / 3 USD / 3 EUR)

 

უსაფრთხოების მექანიზმი

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, კრედო ბანკში დაინერგა უსაფრთხოების ახალი მექანიზმი - რისკების მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს კრედო ბანკის ბარათებსა და პოს-ტერმინალებთან დაკავშირებული საეჭვო ოპერაციების მონიტორინგს. პროგრამა მიმართულია გამოავლინოს ისეთი ოპერაციები, რომელიც შესაძლოა განხორციელდა არა ბარათის მფლობელის, არამედ სხვა პირის მიერ. შესაბამისად, თუ ბარათით სარგებლობისას, ოპერაცია ვერ დასრულდება წარმატებით, გთხოვთ, შეზღუდვის მოსახსნელად მიმართოთ კრედო ბანკის საინფორმაციო ცენტრს *4242 ან უახლოეს სერვისცენტრს