ჩატი

კრედო უნივერსალი Mastercard ბარათი

 

სპეციალური Mastercard ბარათი კრედო უნივერსალის სერვისის მფლობელებისთვის:

  • მაღალი დონის უსაფრთხოების სისტემით.
  • თანხის განაღდების მაღალი დღიური ლიმიტით.
  • ბარათის მომსახურების საკომისიოს გარეშე.
  • ტრანზაქციის გასაჩივრების მომსახურება უფასოდ.
  • მაღალი დონის უსაფრთხოების სერვისი ინტერნეტ ოპერაციებისთვის.
  • თანხის განაღდების შესაძლებლობა ყველა ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებსა და კრედო ბანკში - უფასო.
  • პარტნიორ ბანკომატებში - უფასო.

 

2023 წლის 15 მარტის ჩათვლით გაცემული კრედო უნივერსალი ბარათის პირობები იხილეთ ბმულზე

 

დაამატეთ კრედო ბანკის ნებისმიერი ბარათი Google/Apple Pay-ის ელექტრონულ საფულეში და გადაიხადეთ უფრო მარტივად სასურველ ობიექტებსა თუ ინტერნეტში. იმგზავრეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 1 ლარად.

 

ბარათის პირობები
ბარათის ტიპი სადებეტო ბარათი MasterCard Universal
ბარათის ვალუტა ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
მომსახურების საკომისიო
ბარათის მომსახურების საკომისიო (ერთჯერადი, ბანკის სერვის-ცენტრში შეძენის შემთხვევაში) უფასო
ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების შემთხვევაში) 10 ლარი
ბარათის მოქმედების ვადა 4 წელი
განაღდების დღიური ლიმიტები
კრედო ბანკის სერვისცენტრებში ულიმიტო
კრედო ბანკის ბანკომატებში 10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში (TBC, Halyk Bank Georgia) 10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების სერვისცენტრებში 10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვა ბანკების ბანკომატებში 10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვა ბანკების სერვისცენტრებში 10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
ყიდვის ლიმიტი 20 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
PIN კოდის გარეშე ოპერაციის შესრულების ლიმიტი 100 ლარი
ბარათის სტოპ სიაში ჩასმა (დაბლოკვა)
ადგილობრივ სტოპ სიაში უფასო
საერთაშორისო სტოპ სიაში 50 აშშ დოლარი (კვირაში, თითო რეგიონზე)
ანგარიშწორების საკომისიო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში
საერთაშორისო ობიეტებში უფასო
ადგილობრივ ობიექტებში უფასო
ინტერნეტში უფასო
თანხის განაღდების საკომისიო
სხვა ბანკის სერვისცენტრებში პარტნ. ბანკის ტარიფს + თანხის 3% (მინ.8 ლარი / 4 USD / 4 EUR)
კრედო ბანკის ბანკომატებში ლარი - უფასო
 აშშ დოლარი - 0.3 %, მინ. 0.50 აშშ დოლარი
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში (TBC, Halyk Bank Georgia) ლარი - უფასო,
 აშშ დოლარი, ევრო - 0.5 %, მინ. 0.50 USD/EUR
სხვა ბანკების ბანკომატებში (საქართველო) ლარი - უფასო
 აშშ დოლარი - 0.5 %, მინ. 0.50 აშშ დოლარი
სხვა ბანკების ბანკომატებში (საზღვარგარეთ)  თანხის 3% (მინ. 8 ლარი / 4 USD/ 4 EUR)
საერთშორისო საბარათე ტრანზაქციის გასაჩივრება
საერთაშორიო საბარათე ტრანზაქციის გასაჩივრების (ჩარჯბექის) საკომისიო უფასო
საბარათე ანგარიშების  უსაფრთხოება
მაღალი რისკის ობიექტებზე წვდომა მომხმარებლის სურვილის შესაბამისად
3D უსაფრთხოებით მომსახურება უფასო
ანგარიშსწორება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში (მგზავრობის საფასურის გადახდა ტერმინალით)
მეტრო, ავტობუსები და საბაგირო (მხოლოდ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე) მგზავრობის სტანდარტული ტარიფი

 

 

დამატებითი მომსახურება
პინ კოდის შეცვლა (ბანკომატის საშუალებით) უფასო
PIN კოდის აღდგენა (დავიწყებისას) უფასო

 

უსაფრთხოების მექანიზმი

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, კრედო ბანკში დაინერგა უსაფრთხოების ახალი მექანიზმი - რისკების მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს კრედო ბანკის ბარათებსა და პოს-ტერმინალებთან დაკავშირებული საეჭვო ოპერაციების მონიტორინგს. პროგრამა მიმართულია გამოავლინოს ისეთი ოპერაციები, რომელიც შესაძლოა განხორციელდა არა ბარათის მფლობელის, არამედ სხვა პირის მიერ. შესაბამისად, თუ ბარათით სარგებლობისას, ოპერაცია ვერ დასრულდება წარმატებით, გთხოვთ, შეზღუდვის მოსახსნელად მიმართოთ კრედო ბანკის საინფორმაციო ცენტრს *4242 ან უახლოეს სერვისცენტრს

ბარათის დაზღვევა

გაიაქტიურეთ ბარათის დაზღვევის სერვისი მომენტალურად და დაიცავით თავი არალეგალური ტრანზაქციებით გამოწვეული ზარალისგან!