ჩატი
ინტერნეტბანკი

ბიზნეს სესხი

სესხი განკუთვნილია პირებისთვის, რომელთა შემოსავლის წყაროს კერძო ბიზნესი წარმოადგენს

ტურისტული ბიზნეს სესხი

სესხი განკუთვნილია პირებისთვის, რომელთა შემოსავლის წყაროს ტურისტული ბიზნესი წარმოადგენს

სწრაფი სესხი

სესხი განკუთვნილია 21 დან 70 წლამდე, ნებისმიერი სახის შემოსავლის მქონე პირთათვის.

ავტო სესხი

სესხი გაიცემა ავტომობილის შესაძენად, ავტომობილის გასაბაჟებლად ან გასაფორმებლად

სტუდენტური სესხი

სესხის მიზნობრიობა - უმაღლესი განათლებისა და პროფესიული სასწავლებლების დაფინანსება.

სამომხმარებლო სესხი

სესხი განკუთვნილია მიკრო, მცირე და საშუალო კერძო ბიზნესის დაქირავებული თანამშრომლებისათვის.

იპოთეკური სესხი

სესხი განკუთვნილია უძრავი ქონების შეძენა, მშენებლობა, რემონტისთვის. აგრეთვე სხვა საფინანსო ორგანიზაციაში გაცემული იპოთეკური სესხის გადასაფარად

აგრო სესხი

სესხი გაიცემა როგორც ბიზნეს, ასევე სამომხმარებლო საჭიროებისთვის