ჩატი

საბავშვო ანაბარი

კრედო ბანკის მაღალსარგებლიანი საბავშვო ანაბარი განკუთვნილია მომხმარებელთათვის, რომელთაც სურთ თავიანთი ბავშვის განათლებასა და წარმატებულ მომავალზე ზრუნვა მისი ადრეული ასაკიდანვე დაიწყონ.

საბავშვო ანაბარზე სასურველი თანხის დამატება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ოდენობით არის შესაძლებელი.
რაც მთავარია, ანაბარზე სარგებლის დარიცხვა ხდება იმ შემთხვევაშიც თუ რომელიმე თვეს ვერ შეძლებ მასზე თანხის დამატებას.

კალკულატორი
 • $
წელი
2 წელი
3 წელი
4 წელი
5 წელი
6 წელი
7 წელი
8 წელი
9 წელი
10 წელი
11 წელი
12 წელი
13 წელი
14 წელი
15 წელი
16 წელი
17 წელი
18 წელი
ვადა
ყოველთვიურად დავამატებ

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
ზრდადი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
უპირატესობები
 • მაღალი საპროცენტო სარგებელი
 • სარგებლის დარიცხვა ყოველწლიურად
 • თანხის შეტანა სავალდებულო გრაფიკის გარეშე
 • დაგროვების შესაძლებლობა მცირე თანხებით
პირობები
 • ანაბრის ვადა: ბავშვის სრულწლოვანებამდე, მინიმუმ – 2, მაქსიმუმ – 18 წელი
 • ანაბრის ვალუტა - GEL/USD/EURO
 • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა -50 GEL/USD/EURO
 • შენატანის მინიმალური/მაქსიმალური ოდენობა: შეუზღუდავი
 • ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში ანაბარს ერიცხება სრული საპროცენტო სარგებელი ყოველ შესრულებულ წელზე

განმკარგველის მიერ ანაბრის დარღვევა შესაძლებელია სამოქალაქო კოდექსის 186 მუხლის 11 პუნქტის გათვალისწინებით:

 • თუ დეპოზიტზე არსებული თანხა მისაღებ სარგებელთან ერთად ჯამურად არ აღემატება 1 000 ლარს ან მის ექვივალენტს უცხოურ ვალუტაში
 • ნებისმერი თანხის შემთხვევაში, თუ განმკარგველი წარმოადგენს შესაბამის სასამართლო ნებართვას (დადგენილებას)
საპროცენტო სარგებელი
% სარგებელი GEL USD EUR
ნომინალური 13.25% 2.20% 1.05%
ეფექტური 13.28% 2.18% 1.05%

 

ნებისმიერ დეპოზიტარ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: diagency.ge