ჩატი

საბავშვო ანაბარი

კრედო ბანკის მაღალსარგებლიანი საბავშვო ანაბარი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს ბავშვის განათლებასა და წარმატებულ მომავალზე ზრუნვა მისი ადრეული ასაკიდანვე დაიწყოს.

საბავშვო ანაბარზე სასურველი თანხის დამატება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ოდენობით არის შესაძლებელი.

რაც მთავარია, ანაბარზე სარგებლის დარიცხვა ხდება იმ შემთხვევაშიც თუ რომელიმე თვეს ვერ შეძლებ მასზე თანხის დამატებას.

კალკულატორი
  • $
წელი
2 წელი
3 წელი
4 წელი
5 წელი
6 წელი
7 წელი
8 წელი
9 წელი
10 წელი
11 წელი
12 წელი
13 წელი
14 წელი
15 წელი
16 წელი
17 წელი
18 წელი
ვადა
ყოველთვიურად დავამატებ

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
ზრდადი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
პირობები
  • ანაბრის ვადა: ბავშვის სრულწლოვანებამდე, მინიმუმ – 2, მაქსიმუმ – 18 წელი
  • ანაბრის ვალუტა - GEL/USD/EUR
  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 50 GEL/USD/EUR
  • შენატანის მინიმალური/მაქსიმალური ოდენობა: შეუზღუდავი
  • ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში ანაბარს ერიცხება სრული საპროცენტო სარგებელი ყოველ შესრულებულ წელზე
  • საბავშვო ანაბრის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ

საბავშვო დეპოზიტის ვადაზე ადრე დარღვევა დასაშვებია მხოლოდ ორივე მშობლის ან/და ყველა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ბანკისათვის ერთობლივი მიმართვის საფუძველზე, თუ კანონმდებლობით სხვა პირობა არ არის განსაზღვრული.

საპროცენტო სარგებელი
% სარგებელი GEL USD EUR
ნომინალური 12.50% 2.60% 1.70%
ეფექტური 11.80% 2.57% 1.69%

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge