ჩატი
ინტერნეტბანკი

საბავშვო ანაბარი

კრედო ბანკის მაღალსარგებლიანი საბავშვო ანაბარი განკუთვნილია მომხმარებელთათვის, რომელთაც სურთ საკუთარი პატარას განათლებასა და წარმატებულ მომავალზე ზრუნვა მისი ადრეული ასაკიდანვე დაიწყონ.

 

შეუქმენით თქვენს პატარას უზრუნველყოფილი მომავალი!

 

საბავშვო ანაბარზე სასურველი თანხის დამატება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ოდენობით არის შესაძლებელი.

კალკულატორი
  • $
წელი
2 წელი
3 წელი
4 წელი
5 წელი
6 წელი
7 წელი
8 წელი
9 წელი
10 წელი
11 წელი
12 წელი
13 წელი
14 წელი
15 წელი
16 წელი
17 წელი
18 წელი
ვადა
ყოველთვიურად დავამატებ

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
ზრდადი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
უპირატესობები
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • სარგებლის დარიცხვა ყოველწლიურად
  • სასურველ ვალუტაში ანაბრის გახსნის შესაძლებლობა (GEL/USD/EURO)
  • თანხის შეტანა სავალდებულო გრაფიკის გარეშე
  • დაგროვების შესაძლებლობა მცირე თანხებით
პირობები
  • ანაბრის ვადა: ბავშვის სრულწლოვანებამდე, მინიმუმ – 2, მაქსიმუმ – 18 წელი
  • ანაბრის გახსნის შესაძლებლობა - 50 ერთეულიდან (ანაბრის ვალუტაში)
  • შენატანის მინიმალური/მაქსიმალური ოდენობა: შეუზღუდავი
  • ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში ანაბარს დაერიცხება სრული საპროცენტო სარგებელი აღნიშნულ პერიოდამდე ყოველ შესრულებულ წელზე
საპროცენტო სარგებელი
% სარგებელი GEL USD EUR
ნომინალური 10.80% 3.25% 1.05%
ეფექტური  10.34% 3.21% 1.05%

ნებისმიერ დეპოზიტარ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15 000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ ,,დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს'' ვებგვერდს: www.diagency.ge