ჩატი
ინტერნეტბანკი

ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი

თუ ხართ კრედო ბანკის მეანაბრე და თანხა დაუყოვნებლივ გესაჭიროებათ,
მოითხოვეთ და მიიღეთ ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი მარტივად და სწრაფად.

ნუ დაარღვევთ ანაბარს და ნუ დაკარგავთ დარიცხულ მაღალ სარგებელს!

პირობები
  • ვადა: ანაბრის მოქმედების ვადის ბოლომდე
  • ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
უპირატესობა
  • სესხის მიღების შესაძლებლობა მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე
  • შეღავათიანი საპროცენტო განაკვეთი
  • სესხის აღების შესაძლებლობა ნებისმიერი მიზნობრიობით
  • გადახდის მოქნილი გრაფიკი