ჩატი
ინტერნეტბანკი

დაზღვევა და მეტი

ბარათი „დაზღვევა და მეტი“ გახლავთ კრედო ბანკისა და სადაზღვევო კომპანია იმედი L -ის უნიკალური სერვისი, რომლის ანალოგსაც სხვა არცერთი ბანკი თუ სადაზღვევო კომპანია არ სთავაზობს მომხმარებელს!

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევა

დაზღვევა მსხვილფეხა პირუტყვის დაცემით ან დაზიანებით გამოწვეული დანახარჯებისაგან

ავტომანაქანის დაზღვევა (CASCO)

ჩვენ გთავაზობთ განსხვავებული ტარიფის სადაზღვევო პაკეტებს

მესამე პირთა წინაშე წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა (MTPL)

დააზღვიეთ თქვენს სარგებლობაში არსებული ავტომობილი ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწვეული ხარჯებისგან

მოსავლის დაზღვევა

ზარალი დადგომისთანავე ანაზღაურდება!