ჩატი

მისია და ფასეულობები

ჩვენი მისიაა მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეთა მდგრადი ფინანსური სერვისით უზრუნველყოფა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისა და დასაქმების შესაძლებლობის უზრუნველმყოფი ბიზნესების უპირატესობით.
“კრედო ბანკს” სჯერა, რომ თანამშრომლებს შორის დამყარებული ყოველდღიური ურთიერთობა და ჯანსაღი სამუშაო გარემო ეხმარება სწორი, ფუნქციური გადაწყვეტილებების მიღებაში და უქმნის იმ სახეს, რომელიც ყველაზე სწორი და რეალურია არსებულ სიტუაციაში. მსგავსი გარემოს შექმნა შეუძლებელია კრედოში დანერგილი ძირითადი ფასეულობების გარეშე.
ჩვენი ღირებულებებია
  • სტაბილურობა
  • გუნდურობა
  • ურთიერთპატივისცემა
  • ერთგულება
  • პასუხისმგებლობა
  • შედეგიანობა
  • შესაძლებლობა
ეთიკისა და ბიზნესის წარმოების კოდექსი
PDF