ჩატი
ინტერნეტბანკი

ნომინალური მფლობელობის ანგარიში

ნომინალური მფლობელობის ანგარიში არის სადეპოზიტო ტიპის ანგარიში, რომელიც გამოიყენება  კლიენტების ნომინალურ მფლობელობაში გადაცემული თანხის აღსარიცხავად.

პირობები
ანგარიშის ვალუტა ლარი
ანგარიშის გახსნა უფასო
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურება უფასო