ჩატი

ნომინალური მფლობელობის ანგარიში

ნომინალური მფლობელობის ანგარიში არის სადეპოზიტო ტიპის ანგარიში, რომელიც გამოიყენება  კლიენტების ნომინალურ მფლობელობაში გადაცემული თანხის აღსარიცხავად.

პირობები
ანგარიშის ვალუტა ლარი
ანგარიშის გახსნა უფასო
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურება უფასო