ჩატი

ნომინალური მფლობელობის ანგარიში

ნომინალური მფლობელობის ანგარიში არის სადეპოზიტო ტიპის ანგარიში, რომელიც გამოიყენება  კლიენტების ნომინალურ მფლობელობაში გადაცემული თანხის აღსარიცხავად.

პირობები
ანგარიშის ვალუტა ლარი
ანგარიშის გახსნა უფასო
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურება უფასო
უპირატესობები

ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოსვებგვერდს: www.diagency.ge