ჩატი

ერთობლივი ანაბარი

ერთობლივი ანაბარი კრედო ბანკის ინოვაციური პროდუქტია, რომელსაც საქართველოს საბანკო ბაზარზე ანალოგი არ აქვს. იგი ორი ან მეტი ადამიანის საერთო მიზანს აერთიანებს, რომელზეც ნებისმიერი მოცულობის შენატანის განხორციელება, მაღალი სარგებლის მიღება, ერთობლივად დაგროვება და განკარგვა არის შესაძლებელი.

ერთობლივი ანაბარი საშუალებას გაძლევთ თქვენს მეგობართან, მეუღლესთან, შვილთან, მომავალ ან არსებულ ბიზნეს პარტნიორთან თუ უბრალოდ ახლობელ ადამიანთან ერთად სასურველი ვადით დააგროვოთ თანხა სამოგზაუროდ, განათლების მისაღებად, საერთო საქმიანობის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად, ქორწინების ხარჯების დასაფარად თუ სხვა საჭიროებების დასაფინანსებლად და ამასთანავე მიიღოთ მაღალი სარგებელი!

კალკულატორი
 • $
თვე
6 თვე
7 თვე
8 თვე
9 თვე
10 თვე
11 თვე
12 თვე
13 თვე
14 თვე
15 თვე
16 თვე
17 თვე
18 თვე
19 თვე
20 თვე
21 თვე
22 თვე
23 თვე
24 თვე
ვადა
ყოველთვიურად დავამატებ

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
პირობები
 • ანაბრის ვადა - 6-დან 24 თვემდე
 • ანაბრის ვალუტა - GEL/USD/EURO
 • ანაბრის გახსნისთვის მინიმალური შენატანი - 20 GEL/USD/EURO
 • ანაბარზე მინიმალური ყოველთვიური შენატანის გამოტოვება დასაშვებია მიყოლებით ორი თვის განმავლობაში, მესამე თვიდან ანაბარი ავტომატურად დაირღვევა და თანხა გადავა წინასწარ მითითებულ ანგარიშზე
 • სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს
 • ერთობლივი ანაბრის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ

 

უპირატესობები
 • შენატანების შეუზღუდავი მოცულობა
 • ერთობლივი ანგარიში ანაბრის შესავსებად. ანაბარზე თანხის დამატება შესაძლებელია როგორც ბანკის სალაროდან, ასევე ინტერნეტ და მობაილ ბანკისა და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით
 • ანაბრის დარღვევა/განკარგვა შესაძლებელია მხოლოდ ერთობლივი დასტურის საფუძველზე
 • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge

 

სარგებელი ვადის ბოლოს გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
6-8 თვე 10.10% 10.27% 2.35% 2.36% 1.60% 1.61%
9-11 თვე 10.40% 10.44% 2.45% 2.46% 1.75% 1.75%
12 თვე 10.55% 10.55% 2.60% 2.60% 2.50% 2.50%
13-14 თვე 10.55% 10.46% 2.70% 2.70% 2.50% 2.50%
15-17 თვე 10.55% 10.33% 2.80% 2.79% 2.65% 2.64%
18-20 თვე 10.55% 10.20% 2.90% 2.88% 2.80% 2.78%
21-23 თვე 10.75% 10.27% 3.00% 2.97% 2.80% 2.77%
24 თვე 10.95% 10.41% 3.10% 3.06% 2.80% 2.76%