ჩატი

მარტივი START-UP სესხი

თუკი გაქვს თამამი იდეა ანდა საჭიროება, რომლის დასაფინანსებლად ფიქრობ, რომ სესხს არც ერთი ბანკი და საკრედიტო ორგანიზაცია არ გასცემს, მიუხედავად იმისა, რომ უზრუნველყოფა შეგიძლია - მაშინ, კრედო ბანკის მარტივი Start Up სესხი 12 თვემდე საშეღავათო პერიოდით სწორედ შენთვისაა.

სტარტ-აპ ბიზნეს სესხი

სესხი ბიზნესის წამოწყების, განახლების ან არსებული ბიზნესის გაფართოებისთვის

ტურისტული სტარტ-აპ ბიზნეს სესხი

სესხი განკუთვნილია პირებისთვის, რომლებსაც გამოცდილება აქვთ ტურისტულ ბიზნესში, ან გაჩნიათ აქტივები ტურისტულ ადგილებში და სურთ წამოიწყონ და განავითარონ საკუთარი ტურისტული ბიზნესი.