ჩატი
ინტერნეტბანკი

ბიზნეს სესხი

სესხი განკუთვნილია პირებისთვის, რომელთა შემოსავლის წყაროს კერძო ბიზნესი წარმოადგენს
სესხი გაიცემა როგორც ბიზნეს, ასევე სამომხმარებლო საჭიროებისთვის
უპირატესობა
  • 11 თვემდე საშეღავათო პერიოდი წელიწადში
  • სესხის აღების სწრაფი და მარტივი პროცედურა
  • 40'000 ლარამდე სესხი უზრუნველყოფის გარეშე
პირობები
  • სესხის ვალუტა - ლარი
  • სესხის ვადა - 120 თვე
  • საშეღავათო პერიოდი - 11 თვემდე
  • დაფარვის სიხშირე - ყოველთვიური, ბიზნეს სეზონურობაზე მორგებული თანხის ოდენობებით