ჩატი

სტარტ-აპ ბიზნეს სესხი

თუ გაქვთ ბიზნეს იდეა ან მოქმედი ბიზნესი და თანხა ახალი საქმიანობის წამოსაწყებად ან გასაფართოებლად დაგჭირდათ, სტარტ-აპ სესხი საშუალებას მოგცემთ მიაღწიოთ თქვენს მიზნებს, სესხი გაიცემა სამომავლოდ მისაღები შემოსავლების გათვალისწინებით

პირობები

წლიური საპროცენტო განაკვეთო:  15%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 17%-დან
სესხის თანხა: 8000 ლარიდან 250 000 ლარამდე
ვადა: 120 თვემდე
სესხის გაცემის საკომისიო: 3% - დან
სესხის მონიტორინგის საკომისიო: 0.5 ლარიდან
დაზღვევის საკომისიო: 0% დან
მიმდინარე ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო: 1 ლარი

უპირატესობები
  • სესხი გაიცემა მომხმარებლის სამომავლო შემოსავლების საფუძველზე
  • ბიზნესის სეზონურ შემოსავლებზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
  • საშეღავათო პერიოდი - 3 თვემდე
  • დამატებითი სერვისი, ბიზნეს იდეის ჩამოყალიბებასა და ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლების დაგეგმარებისთვის