ჩატი
პირობები
ტარიფები
ხელშეკრულების ნიმუშები

არქივი

ტერმინალით მომსახურების სტანდარტული პირობები
01.09.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.06.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
13.05.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.05.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
21.04.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.04.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.03.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
18.03.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.03.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
02.06.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
13.05.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
02.05.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
21.04.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
15.04.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
28.03.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
10.03.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.12.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
08.12.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
16.11.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
03.11.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.11.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
21.10.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
08.10.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.10.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.09.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.09.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.08.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.08.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
22.07.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
09.07.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.07.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.05.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
18.03.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.03.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
08.02.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.02.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.12.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.12.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.11.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
14.09.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.08.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
21.07.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
14.07.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.05.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.02.2020
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
02.06.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
13.05.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
02.05.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
21.04.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
15.04.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
04.04.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
07.06.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.06.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
13.05.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.05.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
21.04.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.04.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.03.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
18.03.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.03.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.12.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
16.11.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
21.10.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
08.10.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.10.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.09.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.09.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.08.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.08.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
22.07.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
09.07.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.07.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.05.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.02.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.12.2020
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.12.2020
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
14.05.2020
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები
06.05.2020
pdf
რჩეულის საბანკო მომსახურების ტარიფები
11.02.2020
pdf
რჩეულის საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
23.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
23.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.09.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
23.03.2022
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
27.01.2022
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
12.10.2021
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
12.10.2021
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
02.07.2021
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.04.2021
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
18.02.2021
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.02.2021
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.01.2021
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.12.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
11.11.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.10.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
05.08.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
21.07.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.07.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
09.06.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
11.02.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
23.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
02.09.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.07.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
07.02.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
07.02.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
02.07.2018
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.06.2018
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
04.06.2018
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.05.2018
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.05.2018
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
29.01.2018
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
29.01.2018
pdf