ჩატი
პირობები
ტარიფები
ხელშეკრულების ნიმუშები
ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი
19.07.2024
pdf
საკრედიტო ბარათების პირობები
12.07.2024
pdf
საკრედიტო ხელშეკრულებაზე უარის თქმის სტანდარტული პირობები
01.07.2024
pdf
ბიზნეს სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
19.07.2024
pdf
შეღავათიანი აგრო კრედიტის ხელშეკრულება
19.07.2024
pdf
სამომხმარებლო სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
19.07.2024
pdf
სტუდენტური სესხის ხელშეკრულება
19.07.2024
pdf
ბიზნეს ოვერდრაფტის ხელშეკრულება
19.07.2024
pdf
სახელფასო ოვერდრაფტის ხელშეკრულება
19.07.2024
pdf
იპოთეკური სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
19.07.2024
pdf
გენერალური საკრედიტო ლიმიტის შესახებ ხელშეკრულება
15.01.2024
pdf
განვადების ხელშეკრულება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი
19.07.2024
pdf
ავტო სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
19.07.2024
pdf
სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი
19.07.2024
pdf
განვადების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
25.10.2023
pdf
ერთობლივი ანაბრის ხელშეკრულება
30.12.2023
pdf
ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება
30.12.2023
pdf
ზრდადი ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება
30.12.2023
pdf
კლებადი ანაბრის ხელშეკრულება
30.12.2023
pdf
მოთხოვნამდე ანაბრის ხელშეკრულება
30.12.2023
pdf
საბავშვო ანაბრის ხელშეკრულება
30.12.2023
pdf
საკრედიტო მოსავლის ბარათის ხელშეკრულება
29.09.2022
pdf
საკრედიტო ვიზა ბარათის ხელშეკრულება
19.07.2024
pdf
სტანდარტული სადეპოზიტი სერთიფიკატის ხელშეკრულება
30.12.2023
pdf
შეღავათიანი აგრო კრედიტის ხელშეკრულება
16.02.2024
pdf
THE EUROPEAN INVESTMENT BANK MSME დამატებითი პირობები
27.03.2023
pdf
THE EUROPEAN INVESTMENT BANK დამატებითი პირობები
30.03.2021
pdf
The European Investment Bank-ის ფინანსური მხარდაჭერა
18.09.2023
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
18.03.2024
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
23.01.2024
pdf
კრედო უნივერსალის ტარიფები და ლიმიტები
01.05.2024
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
18.03.2024
pdf
სწრაფი გადახდის აპარატებში გადახდის ტარიფები
11.04.2024
pdf
ექსპატ პაკეტის ტარიფები და ლიმიტები
01.05.2024
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
01.07.2024
pdf
არასტანდარტული სადეპოზიტო სერთიფიკატის ხელშეკრულება
30.12.2023
pdf
მიზნობრივი ანაბრის ხელშეკრულება
30.12.2023
pdf
აგენტის მომსახურების ხელშეკრულების ზოგადი პირობები
29.03.2024
pdf

არქივი

ბიზნეს სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
15.01.2024
pdf
ბიზნეს სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
29.09.2022
pdf
ბიზნეს სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
05.08.2022
pdf
შეღავათიანი აგრო კრედიტის ხელშეკრულება
15.01.2024
pdf
შეღავათიანი აგრო კრედიტის ხელშეკრულება
29.09.2022
pdf
შეღავათიანი აგრო კრედიტის ხელშეკრულება
05.08.2022
pdf
სამომხმარებლო სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
18.06.2024
pdf
სამომხმარებლო სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
15.01.2024
pdf
სამომხმარებლო სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
29.09.2022
pdf
სამომხმარებლო სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
05.08.2022
pdf
სტუდენტური სესხის ხელშეკრულება
15.01.2024
pdf
სტუდენტური სესხის ხელშეკრულება
29.09.2022
pdf
ოვერდრაფტის ხელშეკრულება
29.09.2022
pdf
ოვერდრაფტის ხელშეკრულება
05.08.2022
pdf
იპოთეკური სესხი ფიქსირებული, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
15.01.2024
pdf
იპოთეკური სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
29.09.2022
pdf
იპოთეკური სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
05.08.2022
pdf
გენერალური საკრედიტო ლიმიტის შესახებ ხელშეკრულება
29.09.2022
pdf
გენერალური საკრედიტო ლიმიტის შესახებ ხელშეკრულება
05.08.2022
pdf
განვადების ხელშეკრულება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი
16.02.2024
pdf
განვადების ხელშეკრულება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი
15.01.2024
pdf
განვადების ხელშეკრულება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი
29.09.2022
pdf
განვადების ხელშეკრულება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი
05.08.2022
pdf
ავტო სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
15.01.2024
pdf
ავტო სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
29.09.2022
pdf
ავტო სესხი ფიქსირებული,ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი
05.08.2022
pdf
სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი
15.02.2024
pdf
სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი
15.01.2024
pdf
სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი
29.09.2022
pdf
სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი
05.08.2022
pdf
განვადების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
09.09.2022
pdf
განვადების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
05.09.2022
pdf
განვადების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
16.09.2021
pdf
გენერალური ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
ერთობლივი ანაბრის ხელშეკრულება
13.10.2023
pdf
ერთობლივი დეპოზიტის ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება
13.10.2023
pdf
ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
ზრდადი ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება
13.10.2023
pdf
ზრდადი ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
კლებადი ანაბრის ხელშეკრულება
13.10.2023
pdf
კლებადი დეპოზიტის ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
მოთხოვნამდე ანაბრის ხელშეკრულება
13.10.2023
pdf
მოთხოვნამდე დეპოზიტის ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
ოვერდრაფტის ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
საბავშვო ანაბრის ხელშეკრულება
30.12.2023
pdf
საბავშვო ანაბრის ხელშეკრულება
13.10.2023
pdf
საბავშო დეპოზიტის ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
საკრედიტო მოსავლის ბარათის ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
საკრედიტო ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
საკრედიტო ვიზა ბარათის ხელშეკრულება
15.01.2024
pdf
საკრედიტო ვიზა ბარათის ხელშეკრულება
17.07.2023
pdf
საკრედიტო ვიზა ბარათის ხელშეკრულება
04.05.2023
pdf
საკრედიტო ვიზა ბარათის ხელშეკრულება
29.09.2022
pdf
საკრედიტო ვიზა ბარათის ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
სტანდარტული სადეპოზიტი სერთიფიკატის ხელშეკრულება
13.10.2023
pdf
სტანდარტული სადეპოზიტი სერთიფიკატის ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
შეღავათიანი აგრო კრედიტის ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
განვადების ხელშეკრულება
05.07.2022
pdf
ტერმინალით მომსახურების სტანდარტული პირობები
01.09.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.05.2024
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
23.01.2024
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
20.11.2023
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.05.2023
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.05.2023
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
27.03.2023
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.03.2023
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.03.2023
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
31.10.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
30.08.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
16.08.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.07.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
07.06.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.06.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
13.05.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.05.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
21.04.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.04.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.03.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
18.03.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.03.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
20.11.2023
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
31.10.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
30.08.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
16.08.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
04.07.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
07.06.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
02.06.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
13.05.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
02.05.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
21.04.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
15.04.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
28.03.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები უკრაინის მოქალაქეებისთვის
10.03.2022
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.12.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
08.12.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
16.11.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
03.11.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.11.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
21.10.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
08.10.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.10.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.09.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.09.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.08.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.08.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
22.07.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
09.07.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.07.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.05.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
18.03.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.03.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
08.02.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.02.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.12.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.12.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.11.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
14.09.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.08.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
21.07.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
14.07.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.05.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.02.2020
pdf
კრედო უნივერსალის ტარიფები და ლიმიტები
23.01.2024
pdf
კრედო უნივერსალის ტარიფები და ლიმიტები
20.11.2023
pdf
კრედო უნივერსალის ტარიფები და ლიმიტები
06.07.2023
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
15.05.2023
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
01.05.2023
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
15.03.2023
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
01.03.2023
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
31.10.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
30.08.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
16.08.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
04.07.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
07.06.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
02.06.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
13.05.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
02.05.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
21.04.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
15.04.2022
pdf
საბანკო პროდუქტების და მომსახურების უნივერსალი ტარიფი
04.04.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
23.01.2024
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
18.05.2023
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.05.2023
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.05.2023
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
27.03.2023
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.03.2023
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
30.08.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
16.08.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.07.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
16.06.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
07.06.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.06.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
13.05.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.05.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
21.04.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.04.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.03.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
18.03.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.03.2022
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.12.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
16.11.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
21.10.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
08.10.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.10.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.09.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.09.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.08.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.08.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
22.07.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
09.07.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.07.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.05.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.02.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.12.2020
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.12.2020
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
14.05.2020
pdf
სწრაფი გადახდის აპარატებში გადახდის ტარიფები
13.08.2020
pdf
ექსპატ პაკეტის ტარიფები და ლიმიტები
23.01.2024
pdf
ექსპატ პაკეტის ტარიფები და ლიმიტები
20.11.2023
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები
06.05.2020
pdf
რჩეულის საბანკო მომსახურების ტარიფები
11.02.2020
pdf
რჩეულის საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
23.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
23.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.07.2021
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
18.06.2024
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
14.03.2024
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
23.01.2024
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
29.12.2023
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
07.12.2023
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
20.11.2023
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
10.11.2023
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
04.10.2023
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
03.07.2023
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
21.06.2023
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
08.05.2023
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
05.04.2023
pdf
საბანკო პროდუქტებით მომსახურების სტანდარტული პირობები
02.08.2022
pdf
არასტანდარტული სადეპოზიტო სერთიფიკატის ხელშეკრულება
13.10.2023
pdf
მიზნობრივი ანაბრის ხელშეკრულება
13.10.2023
pdf