ჩატი
პირობები
ტარიფები

არქივი

ტერმინალით მომსახურების სტანდარტული პირობები
01.09.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.09.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.08.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.08.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
22.07.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
09.07.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.07.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.05.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
18.03.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.03.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
08.02.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.02.2021
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.12.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.12.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.11.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
14.09.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.08.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
21.07.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
14.07.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.05.2020
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.02.2020
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.09.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.08.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.08.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
22.07.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
09.07.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
05.07.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.05.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.02.2021
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
28.12.2020
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
01.12.2020
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
14.05.2020
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები
06.05.2020
pdf
რჩეულის საბანკო მომსახურების ტარიფები
11.02.2020
pdf
რჩეულის საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
23.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
23.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.09.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.04.2021
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
18.02.2021
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.02.2021
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.01.2021
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.12.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
11.11.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.10.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
05.08.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
21.07.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.07.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
09.06.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
11.02.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
23.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
02.09.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.07.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
07.02.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
07.02.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
02.07.2018
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.06.2018
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
04.06.2018
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.05.2018
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.05.2018
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
29.01.2018
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
29.01.2018
pdf
განვადების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
21.04.2021
pdf
განვადების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
01.04.2021
pdf
განვადების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
01.12.2020
pdf
განვადების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
05.11.2020
pdf
განვადების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
21.02.2020
pdf