ჩატი
ინტერნეტბანკი
პირობები
ტარიფები

არქივი

საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
11.02.2020
pdf
რჩეული საბანკო მომსახურების ტარიფები
06.05.2020
pdf
რჩეულის საბანკო მომსახურების ტარიფები
11.02.2020
pdf
რჩეულის საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
23.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
23.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
02.09.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
09.06.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
11.02.2020
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
23.10.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
02.09.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.07.2019
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
07.02.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
07.02.2019
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
02.07.2018
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
04.06.2018
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
04.06.2018
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
15.05.2018
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
01.05.2018
pdf
საბანკო მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები
29.01.2018
pdf
საბანკო მომსახურების პირობები
29.01.2018
pdf