ჩატი

შეღავათიანი აგროკრედიტი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სოფლის განვითარების სააგენტოს პროექტის - „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ ფარგლებში კრედო ბანკი გაძლევთ შესაძლებლობას ისარგებლოთ იაფი აგროკრედიტით სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის ძირითადი და საბრუნავი საშუალებების საჭიროების დასაფინანსებლად.

პროექტის მიზანია, სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა, ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით.

 

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

 • სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის (ტრაქტორის, კომბაინისა და სხვა), ასევე იმპლემენტების (გუთნის, ფარცხის, სათესის, სასუქის შემტანისა და სხვა) შეძენა/ რემონტი.
 • მეფრინველეობის ფერმა
 • სათბურები და სხვა დახურული გრუნტის წარმოება.
 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესანახი საწყობები/სამაცივრე მეურნეობა.
 • მრავალწლოვანი კულტურები.
 • ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა

 

დეტალები იხილეთ - ბმულზე

პირობები
 • სესხის თანხა - 5,000 ₾-დან
 • სესხის ვადა - 120 თვემდე
 • საშეღავათო პერიოდი - 22 თვემდე
 • სეზონურ შემოსავლებზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
უპირატესობები
 • უპრეცედენტოდ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
 • შემოსავლების სეზონურობაზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
 • სესხის აღების სწრაფი და მარტივი პროცედურა
 • სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსების მიღების შესაძლებლობა