ჩატი

შეღავათიანი აგროკრედიტი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტო ახორციელებს პროექტს „შეღავათიანი აგროკრედიტი“, რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამმუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, კრედო ბანკის მომხმარებლებს შესაძლებლობა ეძლევათ ისარგებლონ იაფი აგროკრედიტით / აგროლიზინგით - სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის.

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი“ მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

 • შეღავათიანი აგროკრედიტი საბრუნავი საშუალებებისთვის
 • შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის
 • შეღავათიანი აგროლიზინგი
 • სახელმწიფო პროგრამა "აწარმოე საქართველოში"

პირობები იხილეთ შემდეგ ბმულზე

უპირატესობა
 • სესხის აღების სწრაფი და მარტივი პროცედურა
 • უპრეცედენტოდ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
 • შემოსავლების სეზონურობაზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
 • საშეღავათო პერიოდები
 • საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მიერ
პირობები
 • სესხის თანხა - 5,000 ₾-დან
 • სესხის ვადა
  • ერთწლოვანი კულტურების შემთხვევაში - 24 თვემდე
  • ძირითადი საშუალებებისთვის -120 თვემდე
 • საშეღავათო პერიოდი
  • 10 თვემდე წელიწადში
  • 22 თვემდე ახალი კულტურების გაშენების შემთხვევაში
 • სეზონურ შემოსავლებზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
 • სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება
  • ერთწლოვანი კულტურების შემთხვევაში - პირველი 6 თვის საპროცენტო განაკვეთი
  • ძირითადი საშუალებების შემთხვევაში - წლიური 11%-მდე