ჩატი

შეღავათიანი აგროკრედიტი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სოფლის განვითარების სააგენტოს პროექტის - „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ ფარგლებში კრედო ბანკი გაძლევთ შესაძლებლობას ისარგებლოთ იაფი აგროკრედიტით სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის ძირითადი და საბრუნავი საშუალებების საჭიროების დასაფინანსებლად.

პროექტის მიზანია, სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა, ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით.

 

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

 • სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის (ტრაქტორის, კომბაინისა და სხვა), ასევე იმპლემენტების (გუთნის, ფარცხის, სათესის, სასუქის შემტანისა და სხვა) შეძენა/ რემონტი.
 • მეფრინველეობის ფერმა
 • სათბურები და სხვა დახურული გრუნტის წარმოება.
 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესანახი საწყობები/სამაცივრე მეურნეობა.
 • მრავალწლოვანი კულტურები.
 • ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა

 

დეტალები იხილეთ - ბმულზე

პირობები
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთო:  14.5%-დან
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 15.56%-დან
  სესხის თანხა: 7000 - 600 000 ლარამდე
  ვადა: 120 თვემდე
  სესხის გაცემის საკომისიო: 0.2% -დან
  სესხის მონიტორინგის საკომისიო: 0.5 ლარიდან
  მიმდინარე ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო: 1 ლარი
უპირატესობები
 • უპრეცედენტოდ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
 • შემოსავლების სეზონურობაზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
 • სესხის აღების სწრაფი და მარტივი პროცედურა
 • სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსების მიღების შესაძლებლობა