ჩატი

უსახელო სადებეტო ბარათი MasterCard

ბარათის საშუალებით შესაძლებელია მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა. განაღდება ყველა ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებსა და ბანკომატებში. უნაღდო ანგარიშსწორება ყველა ადგილობრივ, საერთაშორისო ობიექტსა და ინტერნეტში.

ბარათი უსახელოა, შესაბამისად მისი მიღება მოთხოვნისთანავე შესაძლებელია კრედო ბანკის სერვისცენტრში.

ასევე დამატებით შესაძლებელია ბარათის შეკვეთა ინტერნეტ ბანკ Mycredo.ge-დან და სასურველ ლოკაციაზე მისი უსასყიდლოდ მიწოდება.

 

დაამატეთ კრედო ბანკის ნებისმიერი ბარათი Google/Apple Pay-ის ელექტრონულ საფულეში და გადაიხადეთ უფრო მარტივად სასურველ ობიექტებსა თუ ინტერნეტში. იმგზავრეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 1 ლარად.

 

2023 წლის 15 მარტამდე გაცემული უსახელო სადებეტო ბარათი MasterCard-ის პირობები იხილეთ ბმულზე

 

აქცია 17 ივნისამდე! გააქტიურეთ კრედო ბანკის პლასტიკური სადებეტო ბარათი. გადაიხადეთ აქამდე გამოუყენებელი Mastercard-ით საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ ობიექტზე, მინიმუმ 3-ჯერ, 10 ლარის ან მეტი ოდენობის შენაძენი G-pay/Apple pay ელ.საფულიდან და დაიბრუნეთ 30 ლარი ანგარიშზე. აქციის წესები და პირობები იხილეთ: აქ

 

30 ივნისის ჩათვლით გადაიხადეთ კრედო ბანკის ნებისმიერი Mastercard ბარათით, G-pay/Apple pay ელექტრონული საფულის მეშვეობით ნებისმიერ ბენზინგასამართ სადგურზე და დაიბრუნეთ 10% ანგარიშზე. აქციის წესები და პირობები იხილეთ: აქ
როგორ შევუკვეთო პლასტიკური ბარათი Mycredo-დან
უსაფრთხოების მექანიზმი

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, კრედო ბანკში დაინერგა უსაფრთხოების ახალი მექანიზმი - რისკების მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს კრედო ბანკის ბარათებსა და პოს-ტერმინალებთან დაკავშირებული საეჭვო ოპერაციების მონიტორინგს. პროგრამა მიმართულია გამოავლინოს ისეთი ოპერაციები, რომელიც შესაძლოა განხორციელდა არა ბარათის მფლობელის, არამედ სხვა პირის მიერ. შესაბამისად, თუ ბარათით სარგებლობისას, ოპერაცია ვერ დასრულდება წარმატებით, გთხოვთ, შეზღუდვის მოსახსნელად მიმართოთ კრედო ბანკის საინფორმაციო ცენტრს *4242 ან უახლოეს სერვისცენტრს

ბარათის პირობები
ბარათის ტიპი MasterCard უსახელო სადებეტო ბარათი
ბარათის ვალუტა ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
მომსახურების საკომისიო
ბარათის მომსახურების საკომისიო (ერთჯერადი) 10 ლარი
ბარათის მომსახურების საკომისიო : ფულადი გზავნილები (რეზიდენტი), უკრაინის მოქალაქეები, ანაბარი სარგებლის ყოველთვიური გატანის პირობით, ციფრული სოფლის დღე უფასო
ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების  შემთხვევაში) 10 ლარი
ბარათის მოქმედების ვადა 3 წელი
განაღდების დღიური ლიმიტები
კრედო ბანკის სერვისცენტრებში ულიმიტო
კრედო ბანკის ბანკომატებში 5000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში (TBC, Halyk Bank Georgia) 5000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების სერვისცენტრებში N/A
სხვა ბანკების ბანკომატებში 5000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვა ბანკების სერვისცენტრებში N/A
ყიდვის ლიმიტი 10 000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
PIN კოდის გარეშე ოპერაციის შესრულების ლიმიტი 100 ლარი
ბარათის სტოპ სიაში ჩასმა (დაბლოკვა)
ადგილობრივ სტოპ სიაში უფასო
საერთაშორისო სტოპ სიაში 50 აშშ დოლარი (კვირაში, თითო რეგიონზე)
ანგარიშწორების საკომისიო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში
საერთაშორისო ობიეტებში უფასო
ადგილობრივ ობიექტებში უფასო
ინტერნეტში უფასო
თანხის განაღდების საკომისიო
სხვა ბანკის სერვისცენტრებში პარტნ. ბანკის ტარიფს + თანხის 3% (მინ.8 ლარი / 4 USD / 4 EUR)
კრედო ბანკის ბანკომატებში ლარი - უფასო
 აშშ დოლარი - 0.3 %, მინ. 0.50 USD
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში (TBC, Halyk Bank Georgia) ლარი - უფასო,
 აშშ დოლარი, ევრო - 0.5 %, მინ. 0.50 USD /EUR
სხვა ბანკების ბანკომატებში (საქართველო) თანხის 2.5%, მინ. 7 ლარი / 3 USD / 3 EUR
სხვა ბანკების ბანკომატებში (საზღვარგარეთ)  თანხის 3% (მინ. 8 ლარი / 4 USD/ 4 EUR)
საერთშორისო საბარათე ტრანზაქციის გასაჩივრება
საერთაშორიო საბარათე ტრანზაქციის გასაჩივრების (ჩარჯბექის) საკომისიო უფასო
საბარათე ანგარიშების  უსაფრთხოება
მაღალი რისკის ობიექტებზე წვდომა მომხმარებლის სურვილის შესაბამისად
3D უსაფრთხოებით მომსახურება უფასო
ანგარიშსწორება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში (მგზავრობის საფასურის გადახდა ტერმინალით)
მეტრო, ავტობუსები და საბაგირო (მხოლოდ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე) მგზავრობის სტანდარტული ტარიფი
დამატებითი მომსახურება
პინ კოდის შეცვლა (ბანკომატის საშუალებით) უფასო
PIN კოდის აღდგენა (დავიწყებისას) უფასო

 

ბარათის დაზღვევა

გაიაქტიურეთ ბარათის დაზღვევის სერვისი მომენტალურად და დაიცავით თავი არალეგალური ტრანზაქციებით გამოწვეული ზარალისგან!