ჩატი

უსახელო სადებეტო ბარათი MasterCard

ბარათის საშუალებით შესაძლებელია მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა. განაღდება ყველა ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებსა და ბანკომატებში. უნაღდო ანგარიშსწორება ყველა ადგილობრივ, საერთაშორისო ობიექტსა და ინტერნეტში.

ბარათი უსახელოა, შესაბამისად მისი მიღება მოთხოვნისთანავე შესაძლებელია კრედო ბანკის სერვისცენტრში.

ასევე დამატებით შესაძლებელია ბარათის შეკვეთა ინტერნეტ ბანკ Mycredo.ge-დან და სასურველ ლოკაციაზე მისი უსასყიდლოდ მიწოდება.

საბარათე ტრანზაქციების განხორციელება კრედო ბანკის ბარათით, უკვე, კიდევ უფრო მარტივად, Apple Pay-ს საშუალებითაა შესაძლებელი.

როგორ შევუკვეთო პლასტიკური ბარათი Mycredo-დან
უსაფრთხოების მექანიზმი

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, კრედო ბანკში დაინერგა უსაფრთხოების ახალი მექანიზმი - რისკების მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს კრედო ბანკის ბარათებსა და პოს-ტერმინალებთან დაკავშირებული საეჭვო ოპერაციების მონიტორინგს. პროგრამა მიმართულია გამოავლინოს ისეთი ოპერაციები, რომელიც შესაძლოა განხორციელდა არა ბარათის მფლობელის, არამედ სხვა პირის მიერ. შესაბამისად, თუ ბარათით სარგებლობისას, ოპერაცია ვერ დასრულდება წარმატებით, გთხოვთ, შეზღუდვის მოსახსნელად მიმართოთ კრედო ბანკის საინფორმაციო ცენტრს *4242 ან უახლოეს სერვისცენტრს

ბარათის პირობები
MasterCard უსახელო სადებეტო ბარათი
ბარათის ვალუტა ლარი / აშშ დოლარი / ევრო / რუბლი
მომსახურების საკომისიო
ბარათის მომსახურების საკომისიო (ერთჯერადი) 10 ლარი
ბარათის დისტანციურად (ინტერნეტ ბანკ Mycredo.ge- დან ) შეკვეთა 10 ლარი
ფულადი გზავნილების, უკრაინის მოქალაქეების, სარგებლის ყოველთვიური გატანის დეპოზიტის და სადეპოზიტო სეტრიფიკატის კლიენბეტისათვის უფასო
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემთხვევაში 25 ლარი
ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების  შემთხვევაში) 5 ლარი
ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების  შემთხვევაში) უკრაინის მოქალაქეებისათვის უფასო
ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების  შემთხვევაში) რუსეთის მოქალაქეებისათვის 25 ლარი
ბარათის მოქმედების ვადა 3 წელი
განაღდების დღიური ლიმიტები
კრედო ბანკის სერვისცენტრებში ულიმიტო
კრედო ბანკის ბანკომატებში 5000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში (TBC, Halyk Bank Georgia) 5000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების სერვისცენტრებში N/A
სხვა ბანკების ბანკომატებში 1500 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვა ბანკების სერვისცენტრებში N/A
ყიდვის ლიმიტი 10,000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
PIN კოდის გარეშე ოპერაციის შესრულების ლიმიტი 100 ლარი
ბარათის სტოპ სიაში ჩასმა (დაბლოკვა)
ადგილობრივ სტოპ სიაში უფასო
საერთაშორისო სტოპ სიაში 50 აშშ დოლარი

(კვირაში, თითო რეგიონზე)

ანგარიშწორების საკომისიო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში
საერთაშორისო ობიეტებში უფასო
ადგილობრივ ობიექტებში უფასო
ინტერნეტში უფასო
თანხის განაღდების საკომისიო
კრედო ბანკის სერვისცენტრებში (ბარათით ოპერაციის შესრულების შემთხვევაში) 0.6% მინიმუმ 0.5 GEL
სხვა ბანკის სერვისცენტრებში 3% მინიმუმ 8 GEL / 4 USD / 4 EUR
კრედო ბანკის ბანკომატებში ლარი უფასო, დოლარი და ევრო 0.75% , მინიმუმ 0.5 დოლარი/ევრო
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში ჰალიკ ბანკის, თიბისი ბანკის ლარი უფასო, დოლარი და ევრო 0.75%, მინიმუმ 0.5 დოლარი/ევრო
სხვა ბანკების ბანკომატებში 2% მინიმუმ 6 ლარი / 3

აშშ დოლარი / 3 ევრო