ჩატი
ინტერნეტბანკი

ავტო სესხი

სესხის მიზნობრიობა - ავტომანქანის შეძენა და მასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება (განბაჟება , გაფორმება);

აგრო სესხი

სესხი გაიცემა როგორც ბიზნეს, ასევე სამომხმარებლო საჭიროებისთვის

ტურისტული სტარტ-აპ ბიზნეს სესხი

სესხი განკუთვნილია პირებისთვის, რომლებსაც გამოცდილება აქვთ ტურისტულ ბიზნესში, ან გაჩნიათ აქტივები ტურისტულ ადგილებში და სურთ წამოიწყონ და განავითარონ საკუთარი ტურისტული ბიზნესი.

ტურისტული ბიზნეს სესხი

სესხი განკუთვნილია პირებისთვის, რომელთა შემოსავლის წყაროს ტურისტული ბიზნესი წარმოადგენს

ბიზნეს სესხი

სესხი განკუთვნილია პირებისთვის, რომელთა შემოსავლის წყაროს კერძო ბიზნესი წარმოადგენს

სტარტ-აპ ბიზნეს სესხი

სესხი ბიზნესის წამოწყების, განახლების ან არსებული ბიზნესის გაფართოებისთვის

შეღავათიანი აგროკრედიტი

სესხის მიზნობრიობაა ძირითადი საშუალების შეძენა, ახალი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების შექმნა, არსებული საწარმოების გაფართოება