ჩატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი საუკეთესო საშუალებაა - დააბანდო დანაზოგი ეფექტურად და მიიღო მაღალი სარგებელი!

იგი წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას - სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს მის მფლობელს გადაუხადოს ხელშეკრულების პირობით გათვალისწინებული თანხა.

კალკულატორი
თვე
12 თვე
24 თვე
ვადა

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
ზრდადი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
საბავშო ანაბარი
პირობები
 • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი და ევრო
 • პირველადი მინიმალური შენატანი - 1000 ერთეული
 • ანაბრის ვადა – 1 დან 2 წლამდე
 • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა - ყოველდღიურად, წელიწადში 365 დღეზე დაანგარიშებით
 • სერტიფიკატის ვადაზე ადრე დარღვევა არ არის დაშვებული
 • სერტიფიკატზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული
 • სერტიფიკატის გასხვისება - დაშვებულია (კრედო ბანკის პროცედურის შესაბამისად)
 • სტანდარტული სადეპოზიტო სერთიფიკატის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ
 • არასტანდარტული სადეპოზიტო სერთიფიკატის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ
უპირატესობა
 • სერტიფიკატის ყიდვა - უფასო
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატს ერიცხება უფრო მაღალი საპროცენტო სარგებელი, ვიდრე ნებისმიერ ანაბარზე განთავსებულ თანხას
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატი შესაძლებელია ნებისმიერ დროს გაასხვისოთ სხვა პირზე

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

საპროცენტო სარგებელი
ვადის ბოლოს გატანით GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
12 თვე 12.10% 12.10% 2.60% 2.60% 1.20% 1.20%
24 თვე 12.60% 11.89% 3.10% 3.05% 1.70% 1.69%
36,48,60 თვე განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად
ყოველთვიური გატანით GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
12 თვე 11.40% 12.01% 2.55% 2.58% 1.15% 1.16%
24 თვე 11.60% 12.24% 3.05% 3.09% 1.65% 1.66%
36,48,60 თვე განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად განიხილება ინდივიდუალურად