ჩატი

ავტო-დაზღვევის პაკეტები (CASCO / TPL)

დაიზღვიე თავი ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეული ხარჯებისგან!

ქონების დაზღვევა

დააზღვიე ქონება და იყავი დაცული გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან!

მოსავლის დაზღვევა

დააზღვიე მოსავალი კრედო ბანკის განვადებით დღეს, გადაიხადე მოსავლის აღების შემდეგ!

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევა

დააზღვიე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და გათავისუფლდი მოულოდნელად წარმოქმნილი ფინანსური რისკებიდან!