ჩატი
ინტერნეტბანკი

ავტომანაქანის დაზღვევა (CASCO)

ჩვენ გთავაზობთ განსხვავებული ტარიფის სადაზღვევო პაკეტებს

მესამე პირთა წინაშე წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა (MTPL)

დააზღვიეთ თქვენს სარგებლობაში არსებული ავტომობილი ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწვეული ხარჯებისგან

მოსავლის დაზღვევა

ზარალი დადგომისთანავე ანაზღაურდება!

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევა

დაზღვევა მსხვილფეხა პირუტყვის დაცემით ან დაზიანებით გამოწვეული დანახარჯებისაგან