ჩატი

ავტომანაქანის დაზღვევა (CASCO)

ჩვენ გთავაზობთ განსხვავებული ტარიფის სადაზღვევო პაკეტებს

მესამე პირთა წინაშე წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა (MTPL)

დააზღვიეთ თქვენს სარგებლობაში არსებული ავტომობილი ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწვეული ხარჯებისგან

ქონების დაზღვევა

დააზღვიე ქონება დაზიანების ან განადგურებისგან, დაიცავი თავი გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან!

მოსავლის დაზღვევა

დააზღვიე მოსავალი კრედო ბანკის განვადებით დღეს, გადაიხადე მოსავლის აღების შემდეგ!

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევა

დააზღვიე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და გათავისუფლდი მოულოდნელად წარმოქმნილი ფინანსური რისკებიდან!