ჩატი
ინტერნეტბანკი

მესამე პირთა წინაშე წარმოშობილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა (MTPL)

დააზღვიეთ თქვენს სარგებლობაში არსებული ავტომობილი ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწვეული ხარჯებისგან

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევა

დაზღვევა მსხვილფეხა პირუტყვის დაცემით ან დაზიანებით გამოწვეული დანახარჯებისაგან

ავტომანაქანის დაზღვევა (CASCO)

ჩვენ გთავაზობთ განსხვავებული ტარიფის სადაზღვევო პაკეტებს