ჩატი
ინტერნეტბანკი

ავტომანაქანის დაზღვევა (CASCO)

თუ გყავთ მანქანა და გსურთ რომ თავიდან აიცილოთ მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი ფინანსური დანახარჯი, ჩვენ გთავაზობთ განსხვავებული ტარიფის სადაზღვევო პაკეტებს.

დაზღვევის საშუალებით თქვენ მიიღებთ 24 საათიან ტექნიკურ დახმარებას გზებზე, ავტომომსახურების ჯგუფის სერვისს, მაღალხარისხიან მომსახურებას ავტომობილის შეკეთებაზე. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას კი არ მოგიწევთ ფიქრი იმაზე თუ ვისი ბრალეულობით არის გამოწვეული შემთხვევა - სადაზღვეო კომპანია ალდაგი მოახდენს ზარალის ანაზღაურებას.

უპირატესობები
  • სადაზღვევო პაკეტის ღირებულების დაფარვის შესაძლებლობა როგორც თანაბარი გადახდებით ისე საშეღავათო პერიოდით
  • სხვა სადაზღვევო კომპანიებისგან განსხვავებით, 1990-2002 წლებში გამოშვებული ავტომობილების დაზღვევის შესაძლებლობა
  • დაზღვევით სარგებლობის მარტივი პროცედურა 
  • დაზღვევის განვადებით შეძენა წინასწარი შენატანის გარეშე