ჩატი

საერთაშორისო გადარიცხვები

კრედო ბანკი USD და EUR-ის ვალუტაში თანხის გადასარიცხად გთავაზობთ საერთაშორისო მოქნილ და ეფექტურ სისტემას (SWIFT).

გადარიცხვების შესრულება შესაძლებელია, როგორც ქვეყნის ფარგლებში, ასევე საზღვარგარეთ - საქართველოს მასშტაბით კრედო ბანკის ნებისმიერი სერვისცენტრიდან, განსაკუთრებულად დაბალი საკომისიო ტარიფებით!

 

საერთაშორისო გადარიცხვების შესრულება დროებით შეზღუდლია რუსეთის და ბელორუსის ქვეყნებში.

პირობები
უცხოურ ვალუტაში თანხის გადარიცხვა შიდა გადარიცხვა კრედოს ანგარიშებზე
კრედო ბანკის სისტემის გარეთ (ქვეყნის ფარგლებში)
კრედო ბანკის სისტემის გარეთ  (საზღვარგარეთ)
გადასარიცხი თანხა არ არის შეზღუდული
შიდა სავალუტო გადარიცხვა (კრედო ბანკის ანგარიშებზე) უფასო; შიდა გადარიცხვა სრულდება მომენტალურად
სავალუტო გადარიცხვა საზღვარგარეთ ადრესატი თანხას მიიღებს სულ რამოდენიმე დღეში

(სტანდარტი:  3 სამუშაო დღე)

არხები სერვისცენტრები
ტარიფები
სავალუტო გადარიცხვები სტანდარტული რჩეული
(ფიზიკური პირი) (ფიზიკური პირი)
გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ - აშშ დოლარი თანხის 0.15 % (მინ. 30 აშშ დოლარი; მაქს. 150 აშშ დოლარი) 30 აშშ დოლარი
გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ - ევრო და სხვა ვალუტა თანხის 0.15 % (მინ. 35 ევრო; მაქს. 150 ევრო) 15 ევრო
დაზღვეული გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით - აშშ დოლარი თანხის 0.15 % (მინ. 35 აშშ დოლარი; მაქს. 150 აშშ დოლარი) 35 აშშ დოლარი
დაზღვეული გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით - ევრო და სხვა ვალუტა თანხის 0.15 % (მინ. 35 ევრო; მაქს. 150 ევრო) 35 ევრო

 

სავალუტო გადარიცხვები სტანდარტული რჩეული
(იურიდიული პირი) (იურიდიული პირი)
გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ - აშშ დოლარი თანხის 0.20 % (მინ. 35 აშშ დოლარი; მაქს. 500 აშშ დოლარი) თანხის 0.15 % (მინ. 30 აშშ დოლარი; მაქს. 500 აშშ დოლარი)
გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ - ევრო და სხვა ვალუტა თანხის 0.20 % (მინ. 35 ევრო; მაქს. 500 ევრო) თანხის 0.15 % (მინ. 15 ევრო ; მაქს. 500 ევრო)
დაზღვეული გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით - აშშ დოლარი თანხის 0.20 % (მინ. 35 აშშ დოლარი; მაქს. 500 აშშ დოლარი) თანხის 0.15 % (მინ. 35 აშშ დოლარი; მაქს. 500 აშშ დოლარი)
დაზღვეული გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით - ევრო და სხვა ვალუტა თანხის 0.20 % (მინ. 35 ევრო; მაქს. 500 ევრო) თანხის 0.15 % (მინ. 35 ევრო; მაქს. 500 ევრო)