ჩატი

საერთაშორისო გადარიცხვები

კრედო ბანკი USD და EUR-ის ვალუტაში თანხის გადასარიცხად გთავაზობთ საერთაშორისო მოქნილ და ეფექტურ სისტემას (SWIFT).

გადარიცხვების შესრულება შესაძლებელია, როგორც ქვეყნის ფარგლებში, ასევე საზღვარგარეთ - საქართველოს მასშტაბით კრედო ბანკის ნებისმიერი სერვისცენტრიდან, განსაკუთრებულად დაბალი საკომისიო სატიფებით!

 

საერთაშორისო გადარიცხვების შესრულება დროებით შეზღუდლია რუსეთის და ბელორუსის ქვეყნებში.

პირობები
უცხოურ ვალუტაში თანხის გადარიცხვა შიდა გადარიცხვა კრედოს ანგარიშებზე
კრედო ბანკის სისტემის გარეთ (ქვეყნის ფარგლებში)
კრედო ბანკის სისტემის გარეთ  (საზღვარგარეთ)
გადასარიცხი თანხა არ არის შეზღუდული
შიდა სავალუტო გადარიცხვა (კრედო ბანკის ანგარიშებზე) უფასო; შიდა გადარიცხვა სრულდება მომენტალურად
სავალუტო გადარიცხვა საზღვარგარეთ ადრესატი თანხას მიიღებს სულ რამოდენიმე დღეში

(სტანდარტი:  3 სამუშაო დღე)

არხები სერვისცენტრები
ტარიფები
სავალუტო გადარიცხვები სტანდარტული
(ფიზიკური/იურიდიული პირი)
რჩეული
(ფიზიკური / იურიდიული პირი)
გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ** - აშშ დოლარი თანხის 0.2% (მინ. 15 აშშ დოლარი) 10 აშშ დოლარი
გადარიცხვა ბანკის სისტემის გარეთ** - ევრო და სხვა ვალუტა თანხის 0.15% (მინ. 13 ევრო) 10 ევრო
**დამატებით 35 USD / 20 EUR საკომისიოს გადახდის შემთხვევაში მიმღები გადარიცხულ თანხას მიიღებს სრულად. სხვა შემთხვევაში მიმღების თანხას გამოაკლდება შუამავალი ბანკ(ებ)ის ხარჯები.