ჩატი

ჯანმრთელობის დაზღვევა - საერთო +

მიიღეთ უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებისა და მკურნალობის სწრაფი დაფინანსება სადაზღვევო კომპანია „იმედი ლ“-ისგან, კრედო ბანკის განვადების შეღავათიანი პირობებით.

ჯანმრთელობის დაზღვევით “საერთო +” სარგებლობა შესაძლებელია კიდევ უფრო გაზრდილი ფასდაკლების ტარიფებით, როგორც ამბულატორიული მომსახურების  (ვიზიტები სპეციალისტებთან, გამოკვლევები, ანალიზები, და სხვა), ასევე, სამშობიარო მომსახურების (მოცდის გარეშე), მედიკამენტების შეძენის, სტომატოლოგიური თუ ესთეტიური სერვისების ხარჯების დასაფარად.

 

პაკეტის შესაძენად გვეწვიეთ კრედო ბანკის სერვისცენტრში

პირობები
  • მოქმედების ვადა - 1 წელი
  • დაზღვეულის ასაკი - 0-დან 60 წლამდე
  • განვადებით შეძენის შემთხვევაში პაკეტის ღირებულებაა თვეში - 92 ლარი

 

პირადი ექიმის მომსახურება 100% ულიმიტო
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 100% ულიმიტო
ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული გამოკვლევები 100% წელიწადში ერთხელ
გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება 100% ულიმიტო
გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება 100% ულიმიტო
გეგმური სტომატოლოგიური მომსახურება პროვაიდერ კლინიკებში** 60% 1500 ლარი

 

დოკუმენტები

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ,
ინდივიდუალური ჯანმრთელობის დაზღვევის შეძენისას იხსნება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა.

თუ დაზღვეული სამედიცინო მომსახურებას მიიღებს ისეთ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც არ მოქმედებს შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამა, დაზღვეულს სამედიცინო მომსახურების ღირებულება აუნაზღაურდება ხელშეკრულების პირობების მიხედვით.

უპირატესობები
  • ჯანმრთელობის დაზღვევით სარგებლობა გაზრდილი ტარიფებით
  • მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების და პირადი ექიმის მომსახურება
  • მოცდის გარეშე სამშობიარო მომსახურება
  • სტომატოლოგიური მომსახურებების დაფინანსება პროვაიდერ კლინიკებში
  • სასწრაფო დახმარებით უზრუნველყოფა
  • მედიკამენტების დაფინანსება
  • ანაზღაურების სწრაფი და მარტივი პროცედურა