ჩატი
ინტერნეტბანკი

ზრდადი ანაბარი

თანხა ცხოვრების მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის
 
შეინახეთ და დააგროვეთ თქვენთვის სასურველი ოდენობის თანხა ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის როგორიცაა: სწავლის დაფინანსება, ქორწილი, საოცნებო მოგზაურობა და ა.შ. განათავსეთ თანხა ზრდად ანაბარზე და ისარგებლეთ თანხის შენახვით წარმოქმნილი საპროცენტო სარგებლით. დააგროვეთ თანხა მშვიდად და უსაფრთხოდ, თქვენი მიზნების განსახორციელებლად, სასურველი მოცულობის შენატანებით.
უპირატესობები
 • მაღალი საპროცენტო სარგებელი
 • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი                                            
 • ევროს ანაბარზე სარგებლის დარიცხვა ყველა ვადაზე
 • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში
 • ანაბარი არის დაზღვეული, დაზღვევის საფასურს არ იხდის მომხმარებელი

ნებისმიერ დეპოზიტარ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოსვებგვერდს: www.diagency.ge

პირობები
 • ანაბრის ვალუტა  -  ლარი, დოლარი, ევრო
 • მინიმალური შენატანი  -  10 (ლარი, დოლარი, ევრო)
 • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი - არ მოითხოვება
 • ანაბრის მინიმალური ვადა  -  6 თვე
 • ანაბრის მაქსიმალური ვადა - 24 თვე
 • სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს
 • ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტა:
  • ლარი - ანაბარს დაერიცხება სარგებელი შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 2%;
  • სხვა ვალუტა - არ ერიცხება;
სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
6-8 თვე 9.15% 9.33% 1.25% 1.25% 0.10% 0.10%
9-11 თვე 9.60% 9.69% 1.40% 1.40% 0.10% 0.10%
12 თვე 9.80% 9.82% 1.85% 1.85% 0.60% 0.60%
13-14 თვე 9.80% 9.75% 1.85% 1.85% 0.65% 0.65%
15-17 თვე 9.80% 9.68% 1.90% 1.90% 0.75% 0.75%
18-20 თვე 10.15% 9.91% 1.95% 1.94% 0.80% 0.80%
21-23 თვე 10.15% 9.80% 2.05% 2.03% 0.85% 0.85%
24 თვე 10.55% 10.11% 2.15% 2.13% 1.00% 1.00%