ჩატი

ზრდადი ანაბარი

დააგროვეთ მშვიდად და უსაფრთხოდ თანხა, თქვენი მიზნების განსახორციელებლად სასურველი მოცულობის შენატანებით და მიიღეთ მაღალი სარგებელი.

კრედო ბანკი ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაშიც კი, საუკეთესო პირობას გთავაზობთ!

უპირატესობები
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი
  • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში

ნებისმიერ დეპოზიტარ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: diagency.ge

პირობები
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
  • მინიმალური შენატანი - 10 (ლარი, დოლარი, ევრო)
  • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი - არ მოითხოვება
  • ანაბრის ვადა - 6-24 თვე
  • სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს
  • ანაბრის ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაში:

ლარი - ანაბარს ერიცხება სარგებელი შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს -2%
სხვა ვალუტა - არ ერიცხება სარგებელი

სარგებელი ვადის ბოლოს გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
6-8 თვე 11.60% 11.89% 1.05% 1.05% 0.10% 0.10%
9-11 თვე 12.10% 12.24% 1.20% 1.20% 0.15% 0.15%
12 თვე 12.35% 12.38% 1.35% 1.35% 0.45% 0.45%
13-14 თვე 12.35% 12.27% 1.40% 1.40% 0.50% 0.50%
15-17 თვე 12.55% 12.35% 1.50% 1.50% 0.55% 0.55%
18-20 თვე 12.80% 12.42% 1.55% 1.54% 0.65% 0.65%
21-23 თვე 13.00% 12.44% 1.65% 1.64% 0.70% 0.70%
24 თვე 13.10% 12.43% 1.70% 1.69% 0.75% 0.75%