ჩატი

შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბრით შესაძლებელია შეინახოთ ან დააგროვოთ თანხა და მიიღოთ სარგებელი. თანხის დამატება ანაბარზე შესაძლებელია შეუზღუდავად, ხოლო ანაბრის თანხის განკარგვა ნებისმიერ დროს.

კალკულატორი
 • $
თვე
1 თვე
2 თვე
3 თვე
4 თვე
5 თვე
6 თვე
7 თვე
8 თვე
9 თვე
10 თვე
11 თვე
12 თვე
13 თვე
14 თვე
15 თვე
16 თვე
17 თვე
18 თვე
19 თვე
20 თვე
21 თვე
22 თვე
23 თვე
24 თვე
ვადა
ყოველთვიურად დავამატებ

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
ზრდადი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
საბავშო ანაბარი
უპირატესობები
 • თანხის დამატების და გატანის შესაძლებლობა შეუზღუდავად
 • მაღალი საპროცენტო სარგებელი
 • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი და არ არის შეზღუდული ვადით

ნებისმიერ დეპოზიტარ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოსვებგვერდს: www.diagency.ge

პირობები
 • ანაბრის ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი და ევრო
 • ანაბრის გახსნისთვის მინიმალური შენატანი: 10 (ლარი; აშშ დოლარი; ევრო)
 • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი: არ მოითხოვება
 • სავალდებულო მინიმალური ნაშთი: არ მოითხოვება
 • სარგებლის დარიცხვა: თვის განმავლობაში განთავსებულ მინიმალურ ნაშთზე (min.10,  max. 100,000 ერთეულზე)
 • სარგებლის რეალიზაცია: კალენდარული თვის ბოლო დღეს
 • სარგებლის რეალიზაციის ანგარიში:
 •    მიმდინარე ანგარიში
 •    შემნახველი ანგარიში
სარგებელი
% სარგებელი GEL USD EUR
ნომინალური 7.25% 0.50% 0.10%
ეფექტური (კაპიტალიზაციით) 7.76% 0.50% 0.10%
ეფექტური (რეალიზაციით) 7.50% 0.50% 0.10%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დაანგარიშებისთვის აღებულია ანაბრის თანხა 1 000 ერთეული, საანგარიშო პერიოდად აღებულია ერთი წელი