ჩატი

მოთხოვნამდე ანაბარი

მოთხოვნამდე ანაბრით შესაძლებელია შეინახოთ ან დააგროვოთ თანხა და მიიღოთ სარგებელი. თანხის დამატება ანაბარზე შესაძლებელია შეუზღუდავად, ხოლო ანაბრის თანხის განკარგვა ნებისმიერ დროს.

კალკულატორი
 • $
თვე
1 თვე
2 თვე
3 თვე
4 თვე
5 თვე
6 თვე
7 თვე
8 თვე
9 თვე
10 თვე
11 თვე
12 თვე
13 თვე
14 თვე
15 თვე
16 თვე
17 თვე
18 თვე
19 თვე
20 თვე
21 თვე
22 თვე
23 თვე
24 თვე
ვადა
ყოველთვიურად დავამატებ

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
ზრდადი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
საბავშო ანაბარი
უპირატესობები
 • თანხის დამატების და გატანის შესაძლებლობა შეუზღუდავად
 • მაღალი საპროცენტო სარგებელი
 • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი და არ არის შეზღუდული ვადით

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

მოთხოვნამდე ანაბარი თვის მინიმალურ ნაშთზე დარიცხვით

პირობები

 

 • ანაბრის ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი და ევრო
 • ანაბრის გახსნისთვის მინიმალური შენატანი: 10 (ლარი; აშშ დოლარი; ევრო)
 • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი: არ მოითხოვება
 • სავალდებულო მინიმალური ნაშთი: არ მოითხოვება
 • სარგებლის რეალიზაცია: ყოველი მომდევნო თვის  პირველ კალენდარულ დღეს
 • სარგებლის რეალიზაციის ანგარიში: მიმდინარე ანგარიში, მოთხოვნამდე ანგარიში.

 

სარგებელი

 

% სარგებელი GEL USD EUR
ნომინალური 7.25% 0.50% 0.10%
ეფექტური (კაპიტალიზაციით) 7.18% 0.46% 0.12%
ეფექტური (რეალიზაციით) 7.18% 0.46% 0.12%

 

ეფექტური პროცენტი დათვლილია იმ დაშვებით, რომ თვის განმავლობაში ანგარიშზე არსებული ნაშთი შეადგენს საშუალოდ 1,000 ერთეულს, ხოლო მინიმალური ნაშთი - 100 ერთეულს. საანგარიშო პერიოდად აღებულია ერთი წელი.

მოთხოვნამდე ანაბარი ყოველდღიურ ნაშთზე დარიცხვით

პირობები

 

 • ანაბრის ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი
 • ანაბრის გახსნისთვის მინიმალური შენატანი: 10 (ლარი; აშშ დოლარი)
 • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი: არ მოითხოვება
 • სავალდებულო მინიმალური ნაშთი: არ მოითხოვება
 • სარგებლის რეალიზაცია: ყოველი მომდევნო თვის  პირველ კალენდარულ დღეს
 • სარგებლის რეალიზაციის ანგარიში: მიმდინარე ანგარიში, მოთხოვნამდე ანგარიში

 

სარგებელი

% სარგებელი GEL USD
ნომინალური 2.00% 0.10%
ეფექტური (კაპიტალიზაციით) 2.02% 0.10%
ეფექტური (რეალიზაციით) 2.02% 0.10%

 

ეფექტური პროცენტი დათვლილია იმ დაშვებით, რომ თვის განმავლობაში ანგარიშზე არსებული ნაშთი შეადგენს საშუალოდ 1,000 ერთეულს. საანგარიშო პერიოდად აღებულია ერთი წელი.