ჩატი

შემნახველი ანაბარი

თანხის დამატება ანაბარზე შესაძლებელია შეუზღუდავად
ანაბრის თანხის განკარგვა ნებისმიერ დროს.
პირობები
  • ანაბრის ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი და ევრო
  • ანაბრის გახსნისთვის მინიმალური შენატანი: 10 (ლარი; აშშ დოლარი; ევრო)
  • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი: არ მოითხოვება
  • სავალდებულო მინიმალური ნაშთი: არ მოითხოვება
  • სარგებლის დარიცხვა: თვის განმავლობაში განთავსებულ მინიმალურ ნაშთზე (min.10,  max. 100,000 ერთეულზე)
  • სარგებლის რეალიზაცია: კალენდარული თვის ბოლო დღეს
  • სარგებლის რეალიზაციის ანგარიში:
  •    მიმდინარე ანგარიში
  •    შემნახველი ანგარიში
უპირატესობები
სარგებელი GEL USD EUR
ნომინალური 7.00% 1.50% 0.25%
ეფექტური (კაპიტალიზაციით) 7.47% 1.52% 0.25%
ეფექტური (რეალიზაციით) 7.23% 1.51% 0.25%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დაანგარიშებისთვის აღებულია ანაბრის თანხა 1 000 ერთეული, საანგარიშო პერიოდად აღებულია ერთი წელი