ჩატი

ბიზნეს VISA ბარათი

მართეთ თქვენი ბიზნესის ფინანსური ოპერაციები ვიზა ბიზნეს ბარათით.

მარტივი, სწრაფი და უსაფრთხო საშუალება თქვენი ბიზნეს ხარჯების განკარგვისთვის, სავაჭრო-მომსახურების ობიექტებსა და ონლაინ მაღაზიებში ტრანზაქციების განხორციელებისთვის, რომლის კონტროლიც შესაძლებელია დისტანციურად, ინტერნეტბანკის საშუალებით.

საბარათე ტრანზაქციების განხორციელება კრედო ბანკის ბარათით, უკვე, კიდევ უფრო მარტივად, Apple Pay-ს და Google Pay-ს საშუალებითაა შესაძლებელი.

უპირატესობები
  • მომსახურების დაბალი საკომისიო
  • მაღალი განაღდების ლიმიტი, როგორც კრედო ბანკის ისე პარტნიორი ბანკის ქსელში
  • დაბალი განაღდების საკომისიო, როგორც კრედო ბანკის ისე პარტნიორი ბანკის ქსელში
უსაფრთხოების მექანიზმი

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, კრედო ბანკში დაინერგა უსაფრთხოების ახალი მექანიზმი - რისკების მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს კრედო ბანკის ბარათებსა და პოს-ტერმინალებთან დაკავშირებული საეჭვო ოპერაციების მონიტორინგს. პროგრამა მიმართულია გამოავლინოს ისეთი ოპერაციები, რომელიც შესაძლოა განხორციელდა არა ბარათის მფლობელის, არამედ სხვა პირის მიერ. შესაბამისად, თუ ბარათით სარგებლობისას, ოპერაცია ვერ დასრულდება წარმატებით, გთხოვთ, შეზღუდვის მოსახსნელად მიმართოთ კრედო ბანკის საინფორმაციო ცენტრს *4242 ან უახლოეს სერვისცენტრს

ბარათის პირობები
ბარათის დაზღვევა

გაიაქტიურეთ ბარათის დაზღვევის სერვისი მომენტალურად და დაიცავით თავი არალეგალური ტრანზაქციებით გამოწვეული ზარალისგან!