ჩატი

მიმდინარე ანგარიში

მიმდინარე ანგარიში აუცილებელია ნებისმიერი ნაღდი და უნაღდო ოპერაციის წარმოებისთვის.

მიმდინარე, მულტისავალუტო ანგარიშის საშუალებით შესაძლებელია:

  • თანხის კონვერტაცია
  • თანხის განკარგვა შეზღუდვის გარეშე
  • ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა ნებისმიერი მიმართულებით
  • კრედო ბანკის მომხმარებლებთან ინტერნეტ და მობაილ ბანკ mycredo-თი თანხის გადარიცხვა პირადი ან ანგარიშის ნომრით
პირობები
ანგარიშის ვალუტა ლარი, USD, EUR და სხვა ვალუტები
ანგარიშის გახსნა უფასო
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურება 1 ლარი

სხვა ოპერაციების ტარიფები იხილეთ აქ

უპირატესობები

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge

ანგარიშის გახსნა