ჩატი

ბიზნეს სესხი

თუ თქვენი შემოსავლის წყაროს კერძო ბიზნესი წარმოადგენს და მისი განვითარებისა და გაფართოებისთვის ან პირადი საჭიროებების დასაფინანსებლად თანხა გჭირდებათ, კრედო ბანკი გთავაზობთ ბიზნეს სესხს, სპეციალურად თქვენზე მორგებული პირობებითა და მოქნილი გადახდის გრაფიკით!

უპირატესობები
  • სესხის აღების სწრაფი და მარტივი პროცედურა
  • სესხი გაიცემა ნებისმიერი მიზნობრიობით
  • საშეღავათო პერიოდი როგორც ძირ თანხაზე, ასევე საპროცენტო განაკვეთზე
  • 40 000 ლარამდე სესხი - უზრუნველყოფის გარეშე
პირობები
  • სესხის ვალუტა - ლარი
  • სესხის ვადა - 120 თვემდე
  • საშეღავათო პერიოდი - 11 თვემდე
  • ბიზნეს სეზონურობაზე მორგებული გადახდის გრაფიკი