ჩატი

საბანკო სერვისები ემიგრანტებისთვის

კრედო ბანკი ემიგრანტებს უნიკალურ შესაძლებლობას სთავაზობს, რომელიც ნებისმიერ ქვეყანაში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეს აძლევს საშუალებას მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ვირტუალურად ეწვიოს სერვისცენტრს და მიიღოს სრული საბანკო მომსახურება დისტანციურად.

ვიდეო ბანკინგის  მეშვეობით შესაძლებელია ისარგებლოთ სრული საბანკო მომსახურებით, რაც გულისხმობს:

  • მომხმარებლად რეგისტრაცია
  • ანგარიშის გახსნა
  • Mycredo ინტერნეტ & მობაილ ბანკში რეგისტრაცია
  • ზოგადი კონსულტაცია საბანკო პროდუქტებზე
  • ინფორმაციის მიღება საკუთარ პროდუქტებზე

Mycredo ინტერნეტ და მობაილ ბანკი იძლევა სრული საბანკო მომსახურების მიღების შესაძლებლობას დისტანციურად, შეღავათიანი ტარიფებით, ამასთან თქვენ შეგიძლიათ

  • გახსნათ მაღალსარგებლიანი ანაბარი და დააგროვოთ თანხა კონკრეტული მიზნისთვის
  • შეიტანოთ პირად ანგარიშზე თანხა ფულადი გზავნილის სახით და ისარგებლოთ ნებისმიერ ვალუტაში თანხის გადაცვლის საუკეთესო კურსით
  • გადაიხადოთ კომუნალური გადასახადები თუ აწარმოოთ გადარიცხვები საკომისიოს გარეშე.

 

ვიდეობანკინგით სარგებლობისთვის დააჭირეთ აქ

ტარიფები
MasterCard Standard სადებეტო ბარათი
ბარათისვალუტა ლარი / აშშ დოლარი / ევრო / რუბლი
მომსახურებისსაკომისიო
ძირითადი ბარათის მომსახურების საკომისიო ერთჯერადი, ბანკისსერვისცენტრშიშეძენისშემთხვევაში 0 ლარი
ძირითადი ბარათის ღირებულება ონლაინ ბანკით (MyCredo) შეძენის შემთხვევაში საქართველოში მიწოდების სერვისით 0 ლარი
ძირითადი ბარათის საკურიერო მომსახურება ონლაინ ბანკით (MyCredo) შეძენის შემთხვევაში საზღვარგარეთ მიწოდების სერვისით 179 ლარი
ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების შემთხვევაში) საქართველოში მიწოდების სერვისით 15ლარი
ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების შემთხვევაში) საზღვარგარეთ მიწოდების სერვისით 179 ლარი
ბარათისმოქმედებისვადა 3 წელი
განაღდებისდღიურილიმიტები
კრედობანკისსერვისცენტრებში ულიმიტო
კრედობანკისბანკომატებში 2500 ლარი
UFC-სქსელშიჩართულიპარტნიორიბანკებისბანკომატებში 6000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)

 

UFC-სქსელშიჩართულიპარტნიორიბანკებისსერვისცენტრებში 5000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვაბანკებისბანკომატებში 6000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვაბანკებისსერვისცენტრებში 2000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
პოსები და იკომერსი 10000 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
ბარათის სტოპ სიაში ჩასმა (დაბლოკვა)
ადგილობრივ სტოპ სიაში უფასო
საერთაშორისოსტოპსიაში 50 აშშ დოლარი (კვირაში, თითო რეგიონზე)
ანგარიშწორებისსაკომისიოსავაჭროდამომსახურებისობიექტებში
საერთაშორისო ობიექტებში უფასო
ადგილობრივობიექტებში უფასო
ინტერნეტში უფასო
თანხისგანაღდებისსაკომისიო
კრედო ბანკის სერვისცენტრებში (ბარათით ოპერაციის შესრულების შემთხვევაში) თანხის 0.6% (მინიმუმ 0.5 ლარი)
სხვაბანკისსერვისცენტრებში თანხის 3% (მინიმუმ 8 ლარი / 4 USD / 4 EUR/ 8 RUB)
კრედობანკისბანკომატებში თანხის 0.2% (მინიმუმ 0.2 ლარი, (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
UFC-სქსელშიჩართულიპარტნიორიბანკებისბანკომატებში თანხის 0.2% (მინიმუმ 0.5 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)
სხვაბანკებისბანკომატებში თანხის 2% (მინიმუმ 6 ლარი / 3 USD / 3 EUR/ 6 RUB)