ჩატი

Pay Box - ჩასარიცხი აპარატი

კრედო ბანკის სერვის ცენტრებში განთავსებული სწრაფი გადახდის აპარატების საშუალებით შესაძლებელია შემდეგი ოპერაციების შესრულება:

 • ფულადი გზავნილის გაგზავნა საქართველოს მასშტაბით - Sprint
 • სესხის გადახდა
 • ანგარიშზე თანხის შეტანა
 • ანაბარზე თანხის შეტანა
 • საკრედიტო ბარათზე თანხის შეტანა
 • სესხის მოთხოვნა - განაცხადის შევსება
 • სხვა გადახდების შესრულება

კრედო ბანკის ანგარიშზე თანხის შეტანა კრედო ბანკში განთავსებული PAY BOX აპარატების გარდა ასევე შესაძლებელია: თიბისი ფეი/ TBC PAY, ექსპრეს ფეი / Express Pay (BOG), ელბი ფეი / LB Pay (Liberty), Onepay/ნუმუსი და  ოპპა / OPPA-ს აპარატების გამოყენებით.

 

სწრაფი გადახდის აპარატით მომსახურების მიღება შესაძლებელია ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენაზე

როგორ ვისარგებლო კრედო ბანკში სწრაფი გადახდის აპარატით?

კრედო ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით შესაძლებელია ფულადი გზავნილის გაგზავნა Sprint სისტემით. გზავნილის გაგზავნა ხდება მომენტალურად.

 

 • გზავნილის გაგზავნისას მომხმარებლის იდენტიფიცირება ხდება პირადი ნომრის, დაბადების თარიღის და მობილურის ნომრის მითითებით.
 • მნიშვნელოვანია, გზავნილის გაგზავნისას სწორად იყოს მითითებული მიმღების მონაცემები - სახელი, გვარი და მობილურის ნომერი.
 • გზავნილის გაგზავნის ოპერაციის დასრულებისთანავე მიმღების მობილურის ნომრებზე ხდება გზავნილის კოდის გაგზავნა სმს შეტყობინების სახით.
 • გზავნილის განაღდება მიმღებს შეუძლია კოდის მიღებისთანავე -კრედო ბანკის სერვისცენტრში, ინტერნეტ და მობაილ ბანკ Mycredo-დან ან Call Centre-ის საშუალებით - *4242
 • აპარატი იღებს მხოლოდ ლარის კუპიურებს/მონეტებს.
 • აპარატი არ იღებს 50 თეთრზე ნაკლები ნომინალის მონეტას.
 • ერთჯერადად გადახდილი თანხა დასაშვებია იყოს მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 3000 ლარის ოდენობის

 

სწრაფი გადახდის აპარატით თანხის შეტანა როგორც საკუთარ, ისე სხვა/მესამე პირის ანგარიშებზე.

 

 • ანგარიშზე თანხის შესატანად საჭიროა თანხის მიმღები პირი დარეგისტირირებული იყოს კრედო ბანკის მონაცემთა ბაზაში და გახსნილი ჰქონდეს ანგარიში
 • სწრაფი გადახდის აპარატით თანხის ანგარიშზე შეტანისას მომხმარებლის იდენტიფიცირება ხდება - პირადი ნომრის და დაბადების თარიღის მითითებით.
 • აპარატით შეტანილი თანხის ასახვა თქვენს ანგარიშზე ან გაგზავნა (გზავნილის სახით) შესაძლებელია ლარში, აშშ დოლარში ან ევროში. თუ თანხის ასახვა ხდება ლარისგან განსხვავებულ ვალუტაში, კონვერტაცია ხორციელდება კრედო ბანკის კომერციული კურსით.
 • აპარატი იღებს მხოლოდ ლარის კუპიურებს/მონეტებს.
 • აპარატი არ იღებს 50 თეთრზე ნაკლები ნომინალის მონეტას.
 • ერთჯერადად გადახდილი თანხა დასაშვებია იყოს მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 3000 ლარის ოდენობის
 • სამუშაო დღის 23:00 შემდეგ და/ან არასამუშაო დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შესრულებული სესხის გადახდის ოპერაცია სისტემაში აისახება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით.
 • სხვა გადახდებში განთავსებული სერვისების შემთხვევაში გადახდილი თანხის აბონენტის ანგარიშზე ასახვის სისწრაფე და თარიღი დამოკიდებულია სერვისის პროვაიდერ ორგანიზაციაზე.
 • თანხის გადარიცხის ტარიფი შეადგენს - 0.5% (მინ 0.50 USD/EUR/GEL)

გადახდის შესრულების დასტურად აპარატიდან შესაძლებელია ფიზიკურად ამობეჭდილი ქვითრის მიღება. ქვითარზე ინფორმაციის დატანა ხდება თქვენ მიერ შერჩეული საოპერაციო ენის მიხედვით.