ჩატი
ეროვნულ ბანკთან ანგარიშგება
ეროვნულ ბანკთან ანგარიშგება
აუდიტ რეპორტები
წლიური რეპორტები
რეიტინგები
არქივი
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2024 წლის I კვარტალი
31.03.2024
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2023 წლის IV კვარტალი
31.12.2023
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2023 წლის III კვარტალი
30.09.2023
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2023 წლის II კვარტალი
28.07.2023
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2023 წლის I კვარტალი
31.03.2023
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2022 წლის IV კვარტალი
31.12.2022
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2022 წლის III კვარტალი
30.09.2022
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2022 წლის II კვარტალი
30.06.2022
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2022 წლის I კვარტალი
31.03.2022
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2021 წლის IV კვარტალი
31.12.2021
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2021 წლის III კვარტალი
30.09.2021
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2021 წლის II კვარტალი
30.06.2021
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2021 წლის I კვარტალი
29.04.2021
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2020 წლის IV კვარტალი
31.12.2020
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2020 წლის III კვარტალი
21.10.2020
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2020 წლის II კვარტალი
16.07.2020
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2020 წლის I კვარტალი
21.04.2020
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2019 წლის IV კვარტალი
31.12.2019
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2019 წლის III კვარტალი
30.09.2019
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2019 წლის II კვარტალი
30.07.2019
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2019 წლის I კვარტალი
30.04.2019
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის IV კვარტალი
31.12.2018
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის III კვარტალი
30.09.2018
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის II კვარტალი
30.06.2018
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის I კვარტალი
31.03.2018
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის IV კვარტალი
31.12.2017
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის III კვარტალი
30.09.2017
xlsx
სებ ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის II კვარტალი
30.06.2017
xlsx
კრედო ბანკის კვარტალური ფინანსური მაჩვენებლები
30.06.2018
xlsx
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2023 - რაოდენობრივი თანდართული ფაილი
31.03.2024
xlsx
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2023
31.03.2024
pdf
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2022
16.05.2023
pdf
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2022 - რაოდენობრივი თანდართული ფაილი
16.05.2023
xlsx
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2022 - რაოდენობრივი
16.05.2023
xlsx
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2021
19.05.2022
pdf
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2021 - რაოდენობრივი
19.05.2022
xlsx
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2020
19.05.2022
pdf
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2020 - რაოდენობრივი
19.05.2022
xlsx
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2019
31.12.2019
pdf
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2018
31.12.2018
pdf
პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნება სს კრედო ბანკისთვის 2017
31.12.2017
pdf
კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი
31.12.2023
pdf
კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი
31.12.2022
pdf
კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი
31.12.2021
pdf
კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი
31.12.2020
pdf
კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი
31.12.2019
pdf
კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი
31.12.2018
pdf
კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი
29.12.2017
pdf
კრედო ბანკის ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის რეპორტი
31.12.2016
pdf