ჩატი

სადებეტო ბარათი MasterCard

ბარათი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია მიმდინარე ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვა. განაღდება ყველა ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებსა და ბანკომატებში. უნაღდო ანგარიშსწორება ყველა ადგილობრივ, საერთაშორისო ობიექტსა და ინტერნეტში

საბარათე ტრანზაქციების განხორციელება კრედო ბანკის ბარათით, უკვე, კიდევ უფრო მარტივად, Apple Pay-ს საშუალებითაა შესაძლებელი.

უპირატესობა
  • ყველაზე იაფი მასთერქარდ სადებეტო ბარათი, სარგებლობის სამწლიანი პერიოდისთვის, ბარათის ღირებულება ერთჯერადად, მხოლოდ 30 ლარს შეადგენს.
უსაფრთხოების მექანიზმი

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, კრედო ბანკში დაინერგა უსაფრთხოების ახალი მექანიზმი - რისკების მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს კრედო ბანკის ბარათებსა და პოს-ტერმინალებთან დაკავშირებული საეჭვო ოპერაციების მონიტორინგს. პროგრამა მიმართულია გამოავლინოს ისეთი ოპერაციები, რომელიც შესაძლოა განხორციელდა არა ბარათის მფლობელის, არამედ სხვა პირის მიერ. შესაბამისად, თუ ბარათით სარგებლობისას, ოპერაცია ვერ დასრულდება წარმატებით, გთხოვთ, შეზღუდვის მოსახსნელად მიმართოთ კრედო ბანკის საინფორმაციო ცენტრს *4242 ან უახლოეს სერვისცენტრს

ბარათის პირობები
თანხის განაღდების საკომისიო
კრედო ბანკის სერვისცენტრებში (ბარათით ოპერაციის შესრულების შემთხვევაში) თანხის 0.6% (მინიმუმ 0.5 ლარი)
სხვა ბანკის სერვისცენტრებში თანხის 3% (მინიმუმ 8 ლარი / 4 USD / 4 EUR)
კრედო ბანკის ბანკომატებში ლარი უფასო, დოლარი და ევრო 0.75%, მინიმუმ 0.5 დოლარი/ევრო
UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში თანხის 0.2% (მინიმუმ 0.5 ლარი); დოლარი და ევრო 0.75%, მინიმუმ 0.5 დოლარი/ევრო
სხვა ბანკების ბანკომატებში თანხის 2% (მინიმუმ 6 ლარი / 3 USD / 3 EUR)

 

ბარათის მოთხოვნა