ჩატი

ზრდადი ანაბარი

დააგროვეთ მშვიდად და უსაფრთხოდ თანხა, თქვენი მიზნების განსახორციელებლად სასურველი მოცულობის შენატანებით და მიიღეთ მაღალი სარგებელი.

კრედო ბანკი ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაშიც კი, საუკეთესო პირობას გთავაზობთ!

კალკულატორი
  • $
თვე
3 თვე
4 თვე
5 თვე
6 თვე
7 თვე
8 თვე
9 თვე
10 თვე
11 თვე
12 თვე
13 თვე
14 თვე
15 თვე
16 თვე
17 თვე
18 თვე
19 თვე
20 თვე
21 თვე
22 თვე
23 თვე
24 თვე
ვადა
ყოველთვიურად დავამატებ

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
საბავშო ანაბარი
ცვლილება ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში (12.06.2023)

გაცნობებთ, რომ 12.06.2023 წლიდან ცვლილება შევიდა ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში. შეგახსენებთ, რომ ავტომატური განახლების შემთხვევაში, ანაბარზე გავრცელდება განახლების დღისთვის ბანკში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთები და პირობები.

უპირატესობები
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი
  • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

პირობები
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
  • მინიმალური შენატანი - 10 (ლარი, დოლარი, ევრო)
  • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი - არ მოითხოვება
  • ანაბრის ვადა - 3-24 თვე
  • სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს
  • ანაბრის ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაში:

ლარი - ანაბარს ერიცხება სარგებელი შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს -2%
სხვა ვალუტა - არ ერიცხება სარგებელი

სარგებელი ვადის ბოლოს გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 11.30% 11.86% 1.40% 1.40% N/A N/A
6-8 თვე 11.45% 11.73% 1.85% 1.86% 0.30% 0.30%
9-11 თვე 11.75% 11.88% 1.95% 1.95% 0.45% 0.45%
12 თვე 11.85% 11.87% 2.10% 2.10% 1.20% 1.20%
13-14 თვე 11.90% 11.82% 2.20% 2.20% 1.25% 1.25%
15-17 თვე 11.90% 11.72% 2.30% 2.29% 1.35% 1.35%
18-20 თვე 11.90% 11.57% 2.40% 2.39% 1.50% 1.49%
21-23 თვე 12.10% 11.62% 2.50% 2.48% 1.55% 1.54%
24 თვე 12.35% 11.75% 2.60% 2.57% 1.70% 1.69%