ჩატი

ზრდადი ანაბარი

დააგროვეთ მშვიდად და უსაფრთხოდ თანხა, თქვენი მიზნების განსახორციელებლად სასურველი მოცულობის შენატანებით და მიიღეთ მაღალი სარგებელი.

კრედო ბანკი ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაშიც კი, საუკეთესო პირობას გთავაზობთ!

კალკულატორი
  • $
თვე
3 თვე
4 თვე
5 თვე
6 თვე
7 თვე
8 თვე
9 თვე
10 თვე
11 თვე
12 თვე
13 თვე
14 თვე
15 თვე
16 თვე
17 თვე
18 თვე
19 თვე
20 თვე
21 თვე
22 თვე
23 თვე
24 თვე
ვადა
ყოველთვიურად დავამატებ

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
საბავშო ანაბარი
ცვლილება ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში (12.06.2023)

გაცნობებთ, რომ 12.06.2023 წლიდან ცვლილება შევიდა ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში. შეგახსენებთ, რომ ავტომატური განახლების შემთხვევაში, ანაბარზე გავრცელდება განახლების დღისთვის ბანკში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთები და პირობები.

უპირატესობები
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge

პირობები
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
  • მინიმალური შენატანი - 10 (ლარი, დოლარი, ევრო)
  • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი - არ მოითხოვება
  • ანაბრის ვადა - 3-24 თვე
  • სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს
  • ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაშიც კი ლარში გახსნილ ანაბარს ერიცხება სარგებელი - შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 2% 

ზრდადი ანაბრის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ

სარგებელი ვადის ბოლოს გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 9.95% 10.39% 1.90% 1.93%
6-8 თვე 10.10% 10.32% 2.35% 2.36% 1.60% 1.61%
9-11 თვე 10.40% 10.50% 2.45% 2.46% 1.75% 1.75%
12 თვე 10.55% 10.57% 2.60% 2.60% 2.50% 2.50%
13 -14 თვე 10.55% 10.49% 2.70% 2.70% 2.50% 2.50%
15-17 თვე 10.55% 10.41% 2.80% 2.79% 2.65% 2.64%
18-20 თვე 10.55% 10.29% 2.90% 2.88% 2.80% 2.78%
21-23 თვე 10.75% 10.36% 3.00% 2.97% 2.80% 2.77%
24 თვე 10.95% 10.47% 3.10% 3.06% 2.80% 2.76%