ჩატი
ინტერნეტბანკი

ზრდადი ანაბარი

თანხა ცხოვრების მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის
 
შეინახეთ და დააგროვეთ თქვენთვის სასურველი ოდენობის თანხა ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის როგორიცაა: სწავლის დაფინანსება, ქორწილი, საოცნებო მოგზაურობა და ა.შ. განათავსეთ თანხა ზრდად ანაბარზე და ისარგებლეთ თანხის შენახვით წარმოქმნილი საპროცენტო სარგებლით. დააგროვეთ თანხა მშვიდად და უსაფრთხოდ, თქვენი მიზნების განსახორციელებლად, სასურველი მოცულობის შენატანებით.
კალკულატორი
 • $
თვე
6 თვე
7 თვე
8 თვე
9 თვე
10 თვე
11 თვე
12 თვე
13 თვე
14 თვე
15 თვე
16 თვე
17 თვე
18 თვე
19 თვე
20 თვე
21 თვე
22 თვე
23 თვე
24 თვე
ვადა
ყოველთვიურად დავამატებ

შედეგი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ჩვენ გთავაზობთ
ანაბრის ტიპი
საპროცენტო სარგებელი
დარიცხული სარგებელი
ვადიანი ანაბარი
შემნახველი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
საბავშო ანაბარი
უპირატესობები
 • მაღალი საპროცენტო სარგებელი
 • არ მოეთხოვება სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი                                            
 • ევროს ანაბარზე სარგებლის დარიცხვა ყველა ვადაზე
 • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილი ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში
 • ანაბარი არის დაზღვეული, დაზღვევის საფასურს არ იხდის მომხმარებელი

ნებისმიერ დეპოზიტარ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოსვებგვერდს: www.diagency.ge

პირობები
 • ანაბრის ვალუტა  -  ლარი, დოლარი, ევრო
 • მინიმალური შენატანი  -  10 (ლარი, დოლარი, ევრო)
 • სავალდებულო ყოველთვიური შენატანი - არ მოითხოვება
 • ანაბრის მინიმალური ვადა  -  6 თვე
 • ანაბრის მაქსიმალური ვადა - 24 თვე
 • სარგებლის გატანა - ვადის ბოლოს
 • ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტა:
  • ლარი - ანაბარს დაერიცხება სარგებელი შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 2%;
  • სხვა ვალუტა - არ ერიცხება;
სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
6-8 თვე 9.15% 9.33% 1.25% 1.25% 0.10% 0.10%
9-11 თვე 9.60% 9.69% 1.40% 1.40% 0.10% 0.10%
12 თვე 9.80% 9.82% 1.85% 1.85% 0.60% 0.60%
13-14 თვე 9.80% 9.75% 1.85% 1.85% 0.65% 0.65%
15-17 თვე 9.80% 9.68% 1.90% 1.90% 0.75% 0.75%
18-20 თვე 10.15% 9.91% 1.95% 1.94% 0.80% 0.80%
21-23 თვე 10.15% 9.80% 2.05% 2.03% 0.85% 0.85%
24 თვე 10.55% 10.11% 2.15% 2.13% 1.00% 1.00%